Horizon is een cruciaal instrument om het Europees concurrentievermogen te vergroten en bevordert de integratie tussen het bedrijfsleven, de onderzoeksgemeenschap en onderwijsinstellingen. Dat stelt de Europese industrie in een manifest waarin ze oproept om Europa aantrekkelijker te maken als industriële locatie. Volgens de industrie moet het Europees concurrentievermogen nieuw leven ingeblazen worden.  


Europese industrie: ‘Horizon is onmisbaar voor het Europees concurrentievermogen’

Pas op voor Europese de-industrialisatie  

Horizon Europe is mede door haar focus op Open Science en innovatie een belangrijk instrument om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Dit stellen 85 industriële koepels in een gezamenlijk manifest. Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht adresseert de sector het belang van een gezond regelgevingsklimaat waarin de EU-industrie mondiaal kan blijven concurreren. Hierin stellen zij Horizon Europe centraal doordat het programma fungeert als spil in de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de onderzoeksgemeenschap en onderwijsinstellingen.  

Private sector staat open voor samenwerking 

Volgens de brancheorganisaties wil de private sector graag meewerken aan innovatieve projecten die oplossingen bieden. Hiertoe biedt Horizon een geweldige kans, mits het regelgevingskader van Horizon voldoende ruimte aan bedrijven geeft. Daarnaast benadrukken de organisaties de noodzaak van nauwere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. Beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld meer gebruik moeten maken van industriële expertise en kennisdeling tussen de publieke en private sector faciliteren. Ook benoemt het manifest het belang van een sterke interne markt; het aanpakken van handelsbelemmeringen; en het dichten van de innovatiekloof tussen de EU en andere grootmachten als de VS en China. Daarnaast pleit men voor het behoud van een open EU om haar exportpositie niet te verliezen.  

Context 

Afgelopen week kwamen Europese leiders bij een voor een Europese Raad waarin het Europees concurrentievermogen voorop stond. Enrico Letta publiceerde ook een rapport over de toekomst van de interne markt die de regeringsleiders tijdens de Raad besproken hebben. Ook stond de versterking van de economische, industriële en technische basis van Europa op de agenda. Het manifest van de brancheorganisaties sluit aan op de agenda van de Raad.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.