De Europese doelen rondom de groene en digitale transities moeten beter gecombineerd worden met de ambities voor het versterken van het Europees concurrentievermogen. Dit blijkt uit het jaarlijkse verslag van de Commissie over de interne markt en het concurrentievermogen van de EU. Europa’s innovatiecapaciteit moet verder worden opgebouwd, onder andere door het versterken van de European Innovation Council. Ook is om- en bijscholing hoognodig om de vaardighedenskloof te dichten.


EU concurrentiedoelen moeten de drijfveer zijn voor O&I-activiteiten

Integratie twin transition en concurrentievermogen  

De Commissie heeft haar over de eengemaakte markt en het concurrentievermogen van de EU gepubliceerd. Volgens het rapport tonen recente en kort opeenvolgende crises zoals COVID-19 en de oorlog in Oekraïne aan dat het belangrijk is om de eengemaakte markt te versterken en veerkrachtiger te maken. Daarom zal de Commissie nu ook proberen om haar ambities rondom de  zo goed mogelijk te combineren met een concurrerende en duurzame eengemaakte markt.

From lab to fab

Volgens de Commissie bezit Europa sterke bouwstenen voor het versterken van haar concurrentievermogen. Hierbij benoemt ze onder andere hooggekwalificeerde ingenieurs, excellent onderzoek en de technologiecapaciteit van Europa. Daarbij stelt de Commissie ook dat Europa verantwoordelijk is voor een vijfde van de top 10% meest geciteerde wetenschappelijke publicaties. Echter is hetzelfde succes niet terug te vinden wanneer het aankomt op innovatie en valorisatie. De Commissie wil daarom dat er meer gedaan wordt om de Europese onderzoeksinspanningen om te zetten van ‘lab to fab’. Hiervoor moeten onderzoeksactiviteiten beter aansluiten bij de Europese behoeften op het gebied van concurrentievermogen. Zo moeten onderzoeksinstellingen en bedrijven beter aan elkaar gelinkt worden om te zorgen dat onderzoeks- en innovatie (O&I) resultaten effectiever opgenomen kunnen worden door de industrie. De Commissie belooft ook dat ze de ontwikkeling van deep en groene technologieën zal blijven stimuleren, onder andere door innovatiemogelijkheden binnen de European Innovation Council (EIC) te versterken.

Meer investeren in onderwijs en vaardigheden

Er moet ook beter geïnvesteerd worden in onderwijs en vaardigheden om het concurrentievermogen te versterken door beter gebruik te maken van Europese fondsen. De groene en digitale transities vragen eenmaal voor nieuwe soort vaardigheden, waarvoor om- en bijscholing broodnodig is. Ook benoemt de Commissie in het verslag dat de basisleervaardigheden van jongeren enorm zijn verslechterd tegenover de internationale concurrenten van Europa. Naast betere investeringen in onderwijs, kan ook mobiliteit van werknemers helpen bij het verkrijgen van de juiste vaardigheden voor de transities.

Context

De Commissie publiceert sinds 2020 jaarlijks een verslag over de eengemaakte markt en het Europese concurrentievermogen. In het rapport wijst de Commissie lidstaten op het feit dat het investeringsdoel van 3% voor onderzoek en innovatie nog steeds niet behaald is. In haar State of the Union, kondigde Ursula von der Leyen ook aan dat voormalige ECB-voorzitter Mario Draghi deze zomer een verslag zal publiceren over de toekomst van het concurrentievermogen van de EU.