Europese bedrijven investeerden in 2018-2019 weer meer in onderzoek en ontwikkeling (O&O), volgens de EU Industrial R&D Scoreboard. Wel loopt Europa achter op landen als de VS en China. Eurocommissaris Gabriel geeft aan dat er met name meer moet worden gedaan op het gebied van duurzame investeringen.


Europa investeert meer, maar niet genoeg in O&O

Europese investeringen O&O nemen toe

Europese bedrijven hebben voor het negende jaar op rij weer meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit blijkt uit het jaarlijkse EU Industrial R&D Scoreboardwaarin de Commissie een overzicht geeft van investeringen in industriële O&O in het fiscale jaar 2018-2019. Europese bedrijven investeerden 4,7% meer in O&O, maar blijven hierbij wel achter op de wereldwijde gemiddelde toename van 8,9%. De groei wordt gedomineerd door de Verenigde Staten (10,3%) en China (26,7%). De groei in Europa werd vooral aangevoerd door de automobiel-, gezondheids- en ICT-sector.

Meer investeringen nodig voor de groene transitie

Mariya Gabriel, de nieuwe eurocommissaris verantwoordelijk voor onderzoek reageerde op het rapport dat de inzet verdubbeld moet worden als de EU koploper wil worden op het gebied van de transitie naar een klimaat-neutrale economie. Het rapport benadrukt de belangrijke rol van industriële O&O om de sustainable development goals (SDG’s) te behalen en wijst onder andere kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en schonere energieopwekking en -opslag aan als technieken die kunnen bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Matige groei in Nederland

Nederland is het vierde EU-land waar de meeste bedrijven met de hoogste O&O investeringen gevestigd zijn, na Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De 39 in Nederland gevestigde bedrijven die in beschouwing zijn genomen lieten een beneden-gemiddelde groei van 2,7% in O&O investeringen zien. Dit is wel een toename in vergelijking tot vorig jaar: toen was het slechts 0,6%.

Context

De Industrial R&D Investment Scoreboard wordt jaarlijks samengesteld door de Europese Commissie, waarin zij de investeringstrends analyseert van 2500 bedrijven wereldwijd die het meest besteden aan O&O. Er wordt ook een overzicht gegeven van de top 1000 Europese bedrijven die meer dan €8 miljoen euro investeren in O&O. Hiermee brengt de Commissie in kaart hoe de Europese O&O sector zich verhoudt tot bedrijven wereldwijd.