De EU loopt voor met haar klimaatinnovaties, maar er is meer inspanning nodig om deze innovaties te commercialiseren. Dit blijkt uit het jaarlijkse Europese scorebord voor klimaatneutraal concurrentievermogen van de industrie dat het Joint Research Centre (JRC) publiceerde.


EU voorloper in klimaatinnovaties, maar commercialisering ontbreekt

Innoveren gaat goed, vergeet commercialiseren niet

De EU is voorloper in het produceren van klimaatneutrale innovaties in de industrie en het investeren hierin. Echter geldt dit niet voor het commercialiseren van deze groene innovaties. Dit stelt het Joint Research Centre (JRC) in haar jaarlijkse ‘Europese scorebord voor klimaatneutraal concurrentievermogen van de industrie’. 28 Energietechnologieën zijn beoordeeld aan de hand van tien concurrentie-indicatoren. Hieruit blijkt dat de EU sterk is op het gebied van hoogwaardige octrooien, openbare O&O-investeringen en het aantal innoverende bedrijven, maar dat er aandacht nodig is voor vercommercialisering en het financieren van scale-ups.

Wat gaat er goed en wat minder?

De EU presteert goed op het gebied van windmolens, hittepompen, offshore-activiteiten en verwarmings- en koelingsnetwerken. Ze is wereldleider binnen alle innovatie gerelateerde indicatoren voor windrotoren en heeft ook een toppositie in verwarming- en koelingsinnovaties. Wel zijn er zorgen over technologieën die gekoppeld zijn aan vervoersgerelateerde oplossingen, zoals brandstofcellen, elektrische aandrijflijnen, EV-laadinfrastructuur, ammoniak als brandstof en geavanceerde biobrandstoffen.

Nederland investeert

De Europese onderzoeksinvesteringen in klimaatneutrale technologieën zijn toegenomen in de periode 2016-2020. Nederland levert een sterke bijdrage aan publieke investeringen in klimaatneutrale technologieën. Op het gebied van windrotoren komt bijvoorbeeld negentien procent van de Europese O&I  investeringen vanuit Nederland: ze staat hier op de tweede plek. Eenzelfde plek heeft Nederland voor investeringen in waterstofproductie, hittepompen en verwarmings- en koelingsnetwerken. Durfkapitaalinvesteringen stijgen ook over het algemeen in Europa. Het meeste wordt geïnvesteerd in batterijen en het recyclen hiervan. Hier investeert Nederland ook flink in. Nederland staat verder twee keer op de eerste plek op het recyclen van plastic en  offshore-activiteiten

Context

Deze jaarlijks beoordeling van het concurrentievermogen van belangrijke klimaatneutrale technologieën levert inzichten op over de voortgang van de implementatie van het RepowerEU-plan en de Net Zero Industry Act, twee initiatieven waarmee de EU de productie van schone technologieën wil opvoeren. De Net Zero Industry Act is het regelgevende kader binnen het Green Deal Industrial Plan die de Commissie afgelopen voorjaar presenteerde. RepowerEU is een plan van de Commissie om de EU minder energieafhankelijk van Rusland te laten worden.  

 

Mede geschreven door Hannah Teule.