09 september 2020

Rekenkamer: Commissie en lidstaten moeten meer moeite doen voor R&D 3%-doelstelling

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie en lidstaten hebben de afgelopen 10 jaar steken laten vallen, waardoor Europa de doelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren niet zal behalen. Dat blijkt uit een evaluatie van het Europees Semester door de Europese Rekenkamer. Volgens de rekenmeesters voeren lidstaten de voorgenomen hervormingen niet uit, terwijl de Commissie onvoldoende toezicht houdt.

Rekenkamer: Commissie en lidstaten moeten meer moeite doen voor R&D 3%-doelstelling

Lidstaten handelen niet naar beleidsaanbevelingen

De lidstaten moeten meer moeite doen om de R&D doelstelling van 3% van het BBP in 2020 te bereiken, blijkt uit onderzoek door de European Court of Auditors (ECA). Volgens het onderzoek hebben de lidstaten sinds 2011 slechts 26% van de aanbevelingen in het Europees Semester volledig of voldoende uitgevoerd, terwijl 30% amper of niet zijn doorgevoerd. Het ECA benadrukt dat de uitvoering van de aanbevelingen echt de taak is van de lidstaten om het Europees Semester draaiende te houden. De aanbevelingen voor R&D zijn vooral gecentreerd rondom de nationale budgetten. Aangezien deze niet zijn verhoogd, zal de R&D doelstelling voor het eind van 2020 waarschijnlijk niet behaald worden, aldus de Rekenkamer.

Toezicht Commissie nodig

Ook de Commissie heeft volgens de Rekenkamer steken laten vallen op het gebied van de aanbevelingen. De Commissie besloot in 2015 de beleidsaanbevelingen minder vaak, maar specifieker te geven. Er zijn echter nog steeds aanbevelingen die meerdere beleidsterreinen door elkaar halen of onduidelijk aangeven welke terreinen relevant zijn. Bovendien zijn de aanbevelingen dikwijls onvoldoende aangesloten op de verschillende Europese en nationale fondsen en wordt er niet duidelijk aangegeven welke aanbeveling prioriteit heeft. Verder blijkt dat juist lidstaten die het op onderzoek slecht doen geen onderzoeksgerelateerde aanbevelingen krijgen. Zo heeft maar één van de 17 lidstaten die in 2017 slechte of geen voortgang toonde in R&D een aanbeveling van de Commissie gekregen. Tenslotte moet de Commissie consequenter nagaan of de voorgenomen hervormingen uitgevoerd worden.

Context

Het Europees Semester is een jaarlijkse cyclus waarbij lidstaten hun economisch- en begrotingsbeleid coördineren. De Commissie geeft ieder land specifieke beleidsaanbevelingen om de doelen van de Europa 2020 strategie te behalen. Van de acht doelstellingen die voor 2020 zijn gesteld zijn er nu zes behaald, waaronder de twee onderwijsdoelstellingen. De overige twee, armoedebestrijding en R&D, zullen waarschijnlijk niet behaald worden. De doelstelling is om in 2020 3% van het BBP te investeren in R&D, wat nu op 2,12% ligt. Volgens de Commissie moet ook Nederland zich meer richten op onderzoek & innovatie.