Het Europees Parlement wil dierproeven voor de wetenschap definitief afschaffen en vraagt de Commissie om een actieplan. Het Parlement stemde vrijwel unaniem in met de resolutie, die alternatieven als voorwaarde stelt voor een algemeen verbod. De League of European Research Universities waarschuwde voor de stemming tegen nog strengere teksten.


EP wil dierproeven definitief afschaffen

Verbod op dierproeven voor wetenschap en onderwijs

Het Europees Parlement stemt massaal voor afschaffing van dierproeven. Maar liefst 667 van 687 stemmende Europarlementariërs steunt de resolutie ‘Plans and actions to accelerate a transition to innovation without the use of animals in research, regulatory testing and education’, waarin het Parlement de Commissie vraagt om een Europees actieplan tegen dierproeven. Volgens de volksvertegenwoordigers is er brede steun voor een verbod in de samenleving en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. Daarbij verwijst het Parlement onder meer naar studies van het Joint Research Centre en plannen van de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA en het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

Geleidelijk afschaffen

De afschaffing moet geleidelijk verlopen, vindt het Parlement. Er moeten namelijk wel alternatieven beschikbaar zijn. Hiervoor ziet het Parlement een rol weggelegd voor Horizon Europe, dat de ontwikkeling van testmethoden kan financieren. Ook zou de Commissie samen met nationale overheden wetenschappers moeten bijscholen in de nieuwe technieken. Daar is ook een rol weggelegd voor academische instellingen, stelt het Parlement.

Resolutie iets afgezwakt

De aangenomen resolutie is iets minder streng dan andere teksten die voorlagen. Zo erkent de aangenomen tekst expliciet de bijdrage van dierproeven in het verleden en dat er op deelgebieden nog steeds behoefte is aan deze technieken. Verder stelde een eerdere versie 2030 als deadline voor een algemeen verbod, maar de resolutie vraagt om ambitieuze, haalbare en concrete doelen. Desalniettemin onderstreept het Parlement dat het testen op dieren alleen mag plaatsvinden wanneer pijn, angst en lijden tot een minimum zijn beperkt en het welzijn van de dieren wordt beschermd.

LERU waarschuwt

De League of European Research Universities (LERU) waarschuwde Europarlementariërs voor de stemming. De universiteitenkoepel is niet tegen bindende doelstellingen, maar betwijfelt of het uitfaseren van dierproeven tegen 2030 haalbaar is. Volgens LERU is het belangrijk dat experts meepraten bij het opstellen van het uitfaseringsplan, omdat zij weten wat realistisch is. Ook moet het actieplan zeker stellen dat het gebruik van dierproeven pas wordt beëindigd wanneer alternatieve technologieën voldoende beschikbaar, betrouwbaar en effectief zijn.

Context

De resolutie van het Parlement is een politiek signaal en geen wetgeving. Toch is het waarschijnlijk dat de Commissie erop zal reageren. Sinds 1986 heeft de EU specifieke wetgeving over het testen op dieren voor de wetenschap. De huidige regels stammen uit 2010 en streven naar vervanging, vermindering en verfijning van het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden. In 2015 stelde de Commissie dat een volledig verbod voorbarig zou zijn.