Onderzoeksinfrastructuren zijn cruciaal in de vormgeving van Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde ERA. Dit stelt ESFRI in een onlangs gepubliceerd white paper. De organisatie doet hierin meerdere aanbevelingen voor een sterk Europees ecosysteem.


ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren cruciaal voor nieuwe ERA

De European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ziet een belangrijke rol weggelegd voor Europese onderzoeksinfrastructuren (RI’s) in de vormgeving van nieuwe Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde European Research Area (ERA) en andere beleidsinitiatieven zoals de Green Deal. Zo stelt de organisatie in haar white paper Making Science Happen’. In het paper presenteert ESRI haar visie voor de toekomst van sterke RI’s, waarbij ze hun rol binnen zowel onderzoek en innovatie alsook onderwijs benadrukt. Zo faciliteren RI's baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek, trekken ze toptalent aan en stimuleren ze mobiliteit van studenten en onderzoekers. Daarnaast zorgen RI's voor versnelde innovatie en bieden ze een perfecte omgeving voor gespecialiseerde opleidingen.

Voorwaarden voor een sterk Europees RI ecosysteem

ESFRI benoemt ook een aantal voorwaarden voor het implementeren van een sterk RI ecosysteem in Europa. Zo moet de positie van RI’s als essentiële pilaar binnen de ERA versterkt worden om zo een duurzaam en geïntegreerd ecosysteem te kunnen vormen. Daarnaast is het van belang dat er meer samenhang komt tussen Europese, nationale en regionale ontwikkeling en financiering van RI’s en moeten er meer synergieën met andere Europese financieringsinstrumenten en programma’s gecreëerd worden. Eveneens moet de expertise van RI’s op het gebied van data science en data engineering beter benut worden in de ontwikkeling van de European Open Science Cloud (EOSC).

Context

ESFRI is opgericht met het doel om beleid voor onderzoeksinfrastructuren te ontwikkelen, als essentieel onderdeel van de ERA. De organisatie publiceert elke twee jaar een Roadmap om de implementatie van RI’s te stimuleren. Ook analyseert ESFRI regelmatig het netwerk van RI’s in Europa en identificeert zij hierin de sterke en zwakke punten.