Ook prominente onderzoeksfinanciers uit Horizon Europe mengen zich in de discussie rondom KP10. De European Research Council (ERC) en European Cooperation in Science and Technology (COST) willen een substantieel hoger budget in de opvolger van Horizon Europe. De ERC roept ook op tot een verdubbeling van het totale budget van het kaderprogramma om de technologische en wetenschappelijke concurrentiepositie van de EU te versterken.


ERC en COST: hoger budget in KP10 noodzakelijk door huidig financieel tekort

Hoger budget in en van KP10        

De European Research Council (ERC) en European Cooperation in Science and Technology (COST) hebben in het volgende kaderprogramma (KP10) van Horizon Europe een hoger budget nodig. Dat zeggen de twee Europese organen in hun bijdrage aan de discussie over KP10. De ERC roept daarnaast specifiek op tot een verdubbeling van het totale budget van het kaderprogramma, om de EU technologisch en wetenschappelijk competitief te houden. Het huidige budget van Horizon Europe voor 2021 tot 2027 bedraagt 95,5 miljard euro.

ERC

De ERC benadrukt de belangrijke rol van het eigen programma binnen Horizon Europe. Ondanks dat het vele succesvolle projecten heeft gefinancierd, blijven er echter veel excellente onderzoeksvoorstellen op de plank liggen door een tekort aan financiële middelen. Om de volledige potentie te benutten, zegt de ERC 5 procent van het totale budget van nationale onderzoeksagentschappen in de EU nodig te hebben, wat neerkomt op ongeveer 5 miljard euro per jaar. Het huidige budget bedraagt ongeveer 2 miljard euro per jaar.

COST

Om de groeiende aanvragen  te bolwerken heeft COST een substantieel hoger budget nodig in KP10. Daarvoor benadrukt COST zijn eigen belang in het Europese onderzoeks- en innovatiesysteem. Het levert een belangrijke bijdrage aan de Europese Onderzoeksruimte (ERA) door het creëren van netwerken van onderzoekers uit heel Europa. Ook benadrukt COST de rol die het speelt in de bevordering van ‘inclusieve excellentie’ en in de kansen voor jonge onderzoekers.

Context

De ERC is onderdeel van pijler I in Horizon Europe en richt zich op excellent en fundamenteel onderzoek. Aanvragen bij de ERC worden enkel op excellentie beoordeeld en hoeven niet direct bij te dragen aan een bepaald doel. COST is een platform dat netwerken van onderzoekers faciliteert, met bijzondere aandacht voor widening-landen en jonge onderzoekers. Sinds het huidige kaderprogramma wordt het volledig gefinancierd uit het Horizon-onderdeel Widening Participation and strengthening the European Research Area. Eerder riepen verschillende kenniskoepels al op tot een forse verhoging van het onderzoeks- en innovatiebudget. Neth-ER bepleit een KP10-budget van minstens 200 miljard euro. KP10 loopt van 2028 tot 2034.

Mede geschreven door Bas Morshuis.