Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) lanceert een pilot-initiatief voor de financiering van instellingsbrede innovatieprojecten in het hoger onderwijs. Het EIT zal over de aankomende twee jaar 23 projecten financieren. Een voorstel indienen kan tot en met 25 mei.


EIT zoekt projecten voor innovatie in het hoger onderwijs

Financiering voor innovatieplannen in het hoger onderwijs

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) lanceert een initiatief voor de financiering van innovatieprojecten in het hoger onderwijs. In het HEI Initiative doet het EIT een oproep aan hogeronderwijsinstellingen om hun innovatiecapacitiet maximaal te benutten en in consortia hun instellingsbrede plannen aan het EIT te presenteren. Er zullen 23 projecten gefinancierd worden voor de periode van 2021 tot 2023. De oproep loopt tot 25 mei en de geselecteerde projecten worden in juli bekend gemaakt. Het EIT HEI Initiative zal worden gecoördineerd door het EIT Raw Materials, één van de thematische Knowledge and Innovation Communities (KIC’s).

Hoe werkt een aanmelding voor het HEI Initiative?

Het EIT is op zoek naar instellingsbrede projecten op vier specifieke thema’s. Dit zijn institutionele betrokkenheid en verandering, partnerschappen binnen de kennisdriehoek, innovatie- en bedrijfsondersteunende diensten en, als laatste, kwaliteit van onderwijs over ondernemerschap. Projecten die meedingen zullen een “Innovation Vision Action Plan” moeten ontwikkelen, een uitgewerkt langetermijnactieplan voor de uitvoering van het project. Daarnaast is het vereist dat consortia uit minstens vier partners bestaan, waaronder in elk geval één organisatie buiten het hoger onderwijs, zoals een bedrijf of mbo-instelling.

Context

Het stimuleren van innovatie in het hoger onderwijs is één van het EIT’s prioriteiten onder haar Strategische Innovatie Agenda. Hierin presenteerde zij ook haar ambities om de aankomende zeven jaar regionale innovatiekloven te dichten en de impact van de KIC’s te vergroten. Eerder uitten belanghebbenden de behoefte voor een bemiddelende rol van het EIT in het Europese onderwijs- en onderzoekslandschap. Naast het nieuwe HEI Initiative zal het EIT haar acties onder de Strategische Innovatie Agenda verder vormgeven door bij te dragen aan projectonderwijs en onderwijsactiviteiten betere af te stemmen met andere Europese instrumenten, zoals het ECTS-systeem, Erasmus+, de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en het Europese Universiteiteninitiatief.