Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) gaat meer sturen op de financiële onafhankelijkheid en openheid van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). De Raad en het Parlement hebben een politiek akkoord bereikt op de Verordening van het EIT en een besluit over de strategische innovatieagenda. Er zullen twee nieuwe KIC’s komen op het gebied van cultuur en water.  


EIT houdt financiële duurzaamheid van KIC’s in de gaten

Politiek akkoord op EIT-verordening

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) gaat meer sturen op de financiële onafhankelijkheid en openheid van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). De Raad en het Parlement hebben een politiek akkoord bereikt op de Verordening van het EIT en een besluit over de toekomstige strategische innovatieagenda (SIA) van het EIT. Hiermee wordt ook meer vrijgegeven over wijzigingen in de EIT-verordening. Om ervoor te zorgen dat de KIC’s zich ook na afloop van een partnerschapsovereenkomst financieel staande kunnen houden, zal er in de nieuwe programmaperiode meer gestuurd worden met monitoring en evaluatie. Tijdens de beoordeling van de KIC’s wordt er dan toezicht gehouden op de vooruitgang in het aantrekken van investeringen van buiten het EIT, en openheid voor nieuwe leden. Er zullen twee nieuwe KIC’s van start gaan: op het gebied van cultuur in 2022 of 2023 en op het gebied van water in 2026.

Context

Het EIT is opgezet om de link te leggen tussen innovatie, onderzoek en het bedrijfsleven in Europa en opereert als onderdeel van Horizon Europe. Met KIC’s worden onderzoekscentra, onderwijsinstellingen en bedrijven in Europa samengebracht om innovatieve oplossingen te vinden op een specifieke wereldwijde uitdaging. De SIA vult de EIT-wetgeving aan door prioriteiten van het EIT te formuleren en te zorgen voor blijvende samenhang met Horizon Europe. Eerder spraken het EIT en de European Innovation Council de intentie uit hun samenwerking te versterken en zo beter Europese innovatoren te kunnen ondersteunen. Nu er een politiek akkoord is bereikt op de Verordening voor 2021-2027, moeten de wetsteksten nog worden bekrachtigd, dit zal gebeuren nadat de Horizon Europe-verordening is aangenomen.