Europa moet de leiding nemen en creativiteit de vrije loop laten om duurzame groei te bewerkstelligen. Dat concludeert de Europe Commissie naar aanleiding van de eerste R&I Days. Tijdens de driedaagse conferentie in Brussel konden onderzoekers en beleidsmakers voor het eerst samen met de Europese Commissie meewerken aan een Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit

Bijdragen aan de Research & innovation days

Een ambitieus Horizon Europe moet een belangrijke rol spelen voor duurzaamheid en innovatie. Dat kan alleen door Europese creativiteit ruim baan te geven om nieuwe kennis en oplossingen te verzinnen. Dat concludeert de Europese Commissie in haar terugblik op de R&I Days. Onderzoekers en andere belanghebbenden uit het Europees kennisveld konden voor het eerst meedenken over de invulling van een Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met de Commissie. Tijdens de co-creation sessies heerste er ook brede steun voor het strategische planningsproces voor de eerste vier jaar van Horizon Europe, aldus de Commissie. De consultatieperiode over dit strategische plan is bijna ten einde, reageren kan nog tot 4 oktober.

Context

De driedaagse R&I Days is een evenement van de Europe Commissie dat onderzoekers academici, bedrijven, beleidsmakers en vertegenwoordigers vanuit de Europese kennisinstellingen samenbrengt. Het zijn de enige R&I Days met Carlos Moedas als Europees commissaris, hij wordt opgevolgd door Mariya Gabriel die steun lijkt te krijgen van het Parlement. Neth-ER organiseerde tijdens de R&I Days twee goedbezochte ontbijtsessies met het Nederlandse kennisveld. De R&I Days moeten jaarlijks terugkeren.