Mariya Gabriel zo goed als zeker door na geslaagde hoorzitting

1 oktober 2019

In de Brusselse wandelgangen zijn sterke aanwijzingen in omloop dat Mariya Gabriel de zegen van het Parlement krijgt om de commissaris voor het nieuw gecreëerde portfolio Innovation and Youth in de Commissie van Von der Leyen te worden, nadat zij de parlementaire hoorzitting goed heeft doorstaan. Haar belangrijkste toezeggingen waren dat Gabriel een verdriedubbeling van het Erasmusbudget steunt en dat ze, net als het Parlement, een budget voor Horizon Europe wil zien van ten minste 120 miljard euro. Neth-ER neemt Gabriel’s belangrijkste voornemens graag met u door.

Gabriel ondervraagd door parlementariërs  

Het lijkt vrijwel zeker dat Mariya Gabriel, door Commissievoorzitter Von der Leyen aangewezen als commissaris voor het portfolio Innovation and Youth, de Parlementscommissies ITRE en CULT achter zich heeft gekregen. Zij werd op maandag 30 september ondervraagd over haar plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Wel was er veel discussie over de naamgeving van het portfolio, omdat de woorden ‘onderwijs’, ‘cultuur’ en ‘onderzoek’ er niet in voorkomen. Gabriel gaf aan niet van plan te zijn de naam van het portfolio te veranderen.

Onderwijs: heldere prioriteiten

Tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat Gabriel achter het streven van Von der Leyen staat om het budget voor Erasmus te verdriedubbelen in het komende Meerjarig Financieel Kader (MFK). Ook is het de bedoeling dat het programma inclusiever en groener gaat worden. Wat betreft de Europese Onderwijsruimte, die volledig gerealiseerd dient te zijn in 2025, moet er in nauwe samenwerking met de lidstaten worden nagedacht over de Europese toevoegde waarde ervan. Gabriel gaf hierbij aan dat het verbeteren van de transnationale diploma-erkenning en het invoeren van een Europese studentenkaart belangrijke prioriteiten zijn. Over het Europese Universiteiten-initiatief was ze ook helder: die wordt geacht een cruciale rol te spelen in het aanjagen van een gezamenlijke Onderzoeks- en Onderwijsruimte. Opvallend genoeg heeft Gabriel de Centres for Vocational Excellence niet benoemd terwijl ze er wel over werd bevraagd.

Onderzoek en innovatie: betere afstemming noodzakelijk

Gabriel onderschreef het standpunt van het Parlement om het budget voor Horizon Europe te verhogen naar ten minste 120 miljard euro. De komende jaren moet de Europese Onderzoeksruimte nieuw leven worden ingeblazen, waarbij er moet worden voorkomen dat die los komt te staan van de Europese Onderwijsruimte. Ook wil ze het Parlement meer betrekken bij missies, partnerschappen en het strategisch plan van Horizon Europe. Ze wil maandelijks contact tot stand brengen en stelt voor om één lid per mission board af te vaardigen als vast aanspreekpunt voor het Parlement. Ook benadrukte ze de noodzaak voor structurele beleidshervorming in het kader van het Europees Semester, waarbij ze een roadshow langs lidstaten en regio’s wil organiseren om op hun behoeften in te kunnen spelen.

Veel aandacht voor widening en synergieën

Tijdens de hoorzitting ging het veel over de innovatiekloof in Europa. In haar openingsspeech gaf Gabriel aan dat de term widening moet worden veranderd in sharing. Ze benadrukte dat ze wil kijken naar mogelijkheden voor nieuwe instrumenten, maar daarnaast is het ook belangrijk te kijken naar de effectiviteit van bestaande instrumenten. De wens om naar synergieën tussen beleidsterreinen en -instrumenten te zoeken werd ook nadrukkelijk door Gabriel onderschreven. Volgens haar is het vooral belangrijk om synergieën te versimpelen en te verduidelijken, zodat ze geen papieren tijger worden maar daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben.

Context

De hoorzitting van Mariya Gabriel vond plaats op de eerste dag dat het Parlement de beoogde commissarissen heeft verhoord. Tot en met 8 oktober zal het Parlement doorgaan met het ondervragen van de Eurocommissarissen die voorgesteld zijn door Commissievoorzitter Von der Leyen. Op 23 oktober zal het Parlement stemmen over de nieuwe Commissie in zijn geheel.

Meer informatie: 

Publicatie Europees Parlement: Hearing of Commissioner-designate Mariya Gabriel
Publicatie Europees Parlement: Written Question & Answers
Publicatie Europees Parlement: Verbatim verslag (meertalig)
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tweede editie Horizon Impact Award geopend

De inschrijvingen voor de Horizon Impact Award 2020 zijn geopend. Met deze prijs honoreert de Commissie onderzoeksprojecten uit Horizon 2020 en FP7 projecten die een grote maatschappelijke bijdrage...

Lees meer

Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

BusinessEurope pleit voor onderwijssamenwerking met Afrika

Samenwerking in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs moet een essentieel onderdeel vormen van de relatie tussen Afrika en Europa, aldus BusinessEurope in een brief aan de Europese Commissie....

Lees meer