EARTO wil dat er basisbeginselen komen om kennisveiligheid te garanderen. Dit stelt EARTO in een position paper waarmee zij reageren op een consultatie over onderzoeksveiligheid. De organisatie doet een drietal voorstellen om de veiligheid van kennis te verbeteren. Naast basisprincipes doet EARTO suggesties voor EU-initiatieven om kennisveiligheid te verbeteren en risicoanalyses.  


EARTO zoekt juiste balans tussen internationale samenwerking en kennisveiligheid

Guiding Principles voor kennisveiligheid

Om kennisveiligheid te garanderen moeten er basisbeginselen komen voor de wetenschappelijke sector, aldus EARTO in haar position paper over kennisveiligheid. Zo wil de organisatie dat er meer aandacht is voor de juiste balans tussen internationale samenwerking en het beschermen van kennis. Onderzoekers moeten zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het internationaal delen van kennis. Ook wil EARTO dat de lidstaten toewerken naar een gedeeld Europees beleidskader voor kennisveiligheid. Hierbij moedigt zij individuele lidstaten aan om hun kennis over kennisveiligheid met andere EU-landen te delen. Ten slotte benadrukt EARTO dat fundamenteel onderzoek niet moet worden uitgezonderd bij het beschermen van kennis; nu worden de risico’s bij deze sector vaak onderschat. EARTO wil dan ook dat fundamenteel onderzoek hetzelfde wordt behandeld als toegepast onderzoek en technologieën.

Initiatieven op Europees niveau

In haar position paper doet EARTO ook een aantal suggesties voor Europese acties. Zo wil EARTO dat er binnen de onderzoeks- en innovatiesector meer bewustzijn komt rondom technologielekken, technologiebeveiliging en de risico’s van buitenlandse inmenging. Daarnaast schrijft de organisatie dat er binnen Horizon Europe meer eenduidigheid moet komen zodat alle partners dezelfde maatregelen treffen en de risico’s begrijpen. Ook wil EARTO dat de EU veilige platformen voor het uitwisselen van kennis over onderzoeksveiligheid ondersteunt en ziet zij graag dat de EU een vrijwillig trainingsprogramma ontwikkeld.

Europese risicoanalyses

EARTO vestigt tenslotte de aandacht op het belang van risicoanalyses. Zo vindt de organisatie het belangrijk dat elk onderdeel van een onderzoek wordt geanalyseerd op risico’s. Verder benoemt de organisatie dat het bewustzijn van onderzoekers over veiligheidsrisico’s omhoog moet, zodat zij beter beseffen hoe hun kennis voor kwaadwillende doeleinden kan worden gebruikt. Ten slotte merkt EARTO op dat maatregelen voor kennisveiligheid proportioneel moeten zijn, om onderzoekers niet onnodig te belasten.

Context

EARTO is een koepelorganisatie die de belangen van 350 toegepaste onderzoeksorganisaties vertegenwoordigt in Europa, waaronder TNO. Het stuk is een bijdrage aan de consultatie van de Commissie over onderzoekveiligheid, die onlangs sloot. Eind januari publiceert de Commissie een voorstel voor een Raadsaanbeveling over kennisveiligheid. In maart 2023 organiseerde Neth-ER samen met TNO en KNAW een seminar over kennisveiligheid.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.