De Commissie wil graag weten wat u belangrijk vindt bij het verbeteren van onderzoeksveiligheid. Hiervoor vraagt zij uw feedback in een call for evidence. De resultaten vloeien terug in een mogelijke Raadsaanbeveling over onderzoeksveiligheid. Reageren is mogelijk tot en met 3 januari 2024.


Commissie opent call for evidence over onderzoeksveiligheid

Onderzoeksveiligheid garanderen

Via een call for evidence vraagt de Commissie uw input voor het verbeteren van onderzoeksveiligheid. Geopolitieke spanning zorgt ervoor dat onderzoekers bij het delen van informatie tegen steeds meer risico’s aanlopen. Zo kan gevoelige informatie die in de verkeerde handen valt op onethische wijze gebruikt worden of een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Om dit probleem te verhelpen vraagt de Commissie input op een drietal ideeën voor een eventuele Raadaanbeveling, namelijk: basisprincipes voor internationalisering, initiatieven op EU-niveau en beleidsmaatregelen op nationaal en sectoraal niveau. Om invulling te geven aan deze voorstellen is het mogelijk om tot en met 3 januari 2024 op de call te reageren.

Context

In het werkprogramma 2024 introduceert de Commissie de Europese strategie voor economische veiligheid. Hierbij wil de Commissie de veiligheid van onderzoek verbeteren door bestaande maatregelen strenger te handhaven. Ook wil zij nieuwe maatregelen treffen voor essentiële technologieën. Uiteindelijk zullen deze plannen terugvloeien in nieuwe Raadsaanbevelingen. Eerder riep het Parlement ook al op tot een Europese strategie tegen buitenlandse inmenging. Op 28 maart 2023 organiseerde Neth-ER, TNO en KNAW al een evenement kennisveiligheid in onderzoek.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.