EARTO uit zijn ongenoegen over het plan van de Commissie om budget uit pijler twee naar pijler drie in Horizon Europe te verschuiven voor het STEP-initiatief. EARTO juicht extra investeringen in pijler III toe, maar het plan om dit te bekostigen met geld uit pijler II vindt zij onacceptabel. Over andere onderdelen van het plan van de Commissie is EARTO wel positief.


EARTO: verschuif geen Horizongeld van pijler II naar pijler III

Geen verschuiving van Horizon budget

De European Association Of Research and Technology Organisations (EARTO) uit sterke kritiek op het plan om geld uit pijler II van Horizon Europe naar de European Innovation Council (EIC) in pijler III te verplaatsen. Dit doet ze in een reactie op de economische veiligheidsstrategie van de Commissie. Volgens EARTO is pijler II essentieel voor excellent onderzoek in Europa en draagt het in grote mate bij aan de doelen van het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). STEP, dat moet zorgen voor investeringen in strategische technologieën, is een belangrijk onderdeel van de strategie voor economische veiligheid.

Positieve punten

EARTO verwelkomt wel andere voorstellen die door de Commissie zijn gedaan. Zo is ze positief over de aangekondigde identificatie van en risicoanalyse rondom strategische technologieën die belangrijk zijn voor de economische veiligheid van de EU. Daarnaast is EARTO positief over de oprichting van het zogeheten Sovereignty Seal en het Sovereignty Portal, die investeringen in strategische technologieën verder moeten bevorderen.

Context

De Commissie publiceerde eerder in 2023 een Mededeling over een strategie voor economische veiligheid van de EU. Die komt voort uit de wens naar meer Europese open strategische autonomie in een tijd van geopolitieke onzekerheid. Het STEP-initiatief dat onderdeel uitmaakt van de strategie moet financieel in de steigers worden gezet via de voorgestelde herziening van het Meerjarig Financieel Kader. De Commissie stelt hierin voor om 10 miljard in STEP te steken, waarvan 800 miljoen uit pijler II moet komen.

 

Mede geschreven door Bas Morshuis.