De consultatie van het strategisch plan voor Horizon Europe is nu geopend. Tot en met 8 september kunt u uw mening geven over de oriëntatie op het plan, dat richting moet geven aan de werkprogramma’s van het Europese onderzoeksprogramma.


Consultatie strategisch plan Horizon Europe nu open

Consultatie nu open

U kunt nu uw mening geven over het strategisch plan voor Horizon Europe. De consultatie voor de oriëntatie op het plan is geopend tot en met 8 september. Met de consultatie wil de Commissie onderzoeken welke problemen het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe de komende zeven jaar moet oplossen, en daarmee impact verzekeren.

Context

Het strategisch plan is nieuw en moet richting geven aan de werkprogramma’s van het Europese onderzoeksprogramma. De publieke consultatie is de eerste stap in het strategisch planningsproces. Na de consultatie volgt in september een tweede versie die besproken zal worden tijdens de Europese R&I Days. Vervolgens wordt een derde versie ter consultatie voorgelegd aan Europese koepelorganisaties. Uiteindelijk zal het plan in november door achtereenvolgens de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten goedgekeurd moeten worden. In de loop van 2020 zullen de werkprogramma’s de prioriteiten van het plan uitwerken in specifieke activiteiten en calls. Het plan is alleen van toepassing op het ‘top-down’ onderzoek in pijler 2.