De consultatie voor de tweede versie van de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe staat nu open. Hierin vraagt de Commissie tot en met 17 november om feedback. Doel is verduidelijking van de resultaten uit eerdere consultatierondes.

Consultatie 2e versie oriëntatie strategisch plan voor Horizon Europe geopend

Nieuwe versie oriëntatie strategisch plan

De Commissie heeft de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe herzien en hoort hierover graag uw mening. De consultatie is open tot en met 17 november dit jaar. De consultatie is in principe open voor iedereen, maar de Commissie hoopt met name op input van internationale (koepel)organisaties en netwerken. Door middel van drie inhoudelijke vragen wil de Commissie beter begrijpen op welke gebieden Horizon Europe een EU toegevoegde waarde biedt, welke uitdagingen clusters overstijgen (om silovorming te voorkomen) en welke randvoorwaarden nodig zijn. Daarnaast wordt gevraagd naar ervaringen met het strategisch planningsproces.

Context

De eerste oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe werd gepubliceerd in juni. Hierop konden belanghebbenden uit de onderzoek- en innovatiewereld reageren via een eerste consultatie en door middel van deelname aan de R&I Days in september. Op basis van deze reacties publiceerde de Commissie deze vernieuwde oriëntatie. Na het verwerken van de reacties op deze consultatie zal de Europese Commissie een strategisch plan uitwerken, dat de lidstaten zullen moeten goedkeuren. Waarschijnlijk gebeurt dit pas op nadat de nieuwe Commissie is aangetreden.