De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund. Het fonds zal zich in het kader van de Green Deal richten op de financiering van innovatieve technologieën en projecten die de uitstoot van koolstofdioxide aanzienlijk moeten verlagen. Het fonds zal op deze manier een bijdrage moeten leveren aan de Europese klimaatdoelen. Registreren kan vóór 31 maart 2020.


Commissie zoekt experts voor Innovation Fund

Experts gezocht

De Commissie heeft onlangs een oproep voor experts gepubliceerd voor het Innovation fund. Hierin vraagt ze deskundigen uit verschillende vakgebieden, zoals hernieuwbare energie, energieopslag en koolstof- afvang, zich aan te melden als evaluatoren. Geïnteresseerde experts kunnen zich voor 31 maart 2020 aanmelden via de Funding and Tenders Portal expert database. Vroege aanmelding wordt aangemoedigd. De selectie van deskundigen zal plaatsvinden in juni/juli 2020 en de eerste call voor voorstellen staat gepland voor de zomer.

Context

Het Innovation Fund is de opvolger van het NER 300 programme. Het doel van het Fonds is het ondersteunen van innovatieve, koolstofarme technologieën en processen in diverse sectoren. Het doel is om 10 miljard euro te investeren tot aan 2030. Het programma valt onder de Green Deal en is een van de middelen van de Commissie om haar visie van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 realiteit te maken.