De Commissie is op zoek naar deskundigen voor een nieuwe expertgroep op het gebied van opkomende digitale technieken in de publieke sector. De expertgroep zal de Commissie assisteren bij het uitvoeren en vormgeven van innovatievriendelijke wetgeving. Aanmelden voor de expertgroep kan tot en met 12 november 2022.


Commissie zoekt experts digitale innovatie in publieke sector

Oproep voor deskundigen

De Commissie zoekt deskundigen die willen deelnemen aan een expertgroep over opkomende technologieën in de publieke sector. De primaire focus van de expertgroep zal liggen op innovatievriendelijke wetgeving. Ook zal de groep kijken naar hoe deze wetgeving de digitale dienstverlening kan verbeteren. Het advies van de expertgroep kan mogelijk ook gebruikt worden om huidige programma’s van de Commissie te ondersteunen, zoals Digital Europe of Horizon Europe. Verder doet de expertgroep ook aanbevelingen over het experimenteren met geavanceerde digitale technologieën in gecontroleerde omgevingen, de zogenoemde ‘regulatory sandboxes’. Aanmelden voor de expertgroep is mogelijk tot en met 12 november.

Context

De expertgroep komt voort uit de nieuwe Europese innovatieagenda. Een belangrijk element in de Europese discussie rondom nieuwe technologieën is het innovatieprincipe, dat ervoor moet zorgen dat EU-wetgeving niet teveel een obstructie vormt voor innovatie. Goedbedoelde initiatieven zoals het do no significant harm’ principe en de nieuwe Digital Services Act kunnen mogelijk de onderzoeksvrijheid aantasten. Daarom is het relevant dat de expertgroep zal kijken naar hoe de relatie tussen innovatiebeleid en regelgeving kan worden verbeterd.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.