Om het gebruik van persoonsgegevens in onderzoek beter te stroomlijnen, moeten er gedragscodes komen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat stelt de Commissie in haar evaluatierapport van de Europese privacywet. Vooral de verschillen tussen lidstaten belemmeren onderzoekers.


Commissie wil AVG-richtlijnen voor onderzoekers

Gedragscodes gebruik persoonsgegevens nodig  

Onderzoekers hebben behoefte aan richtlijnen en gedragscodes over het gebruik van persoonsgegevens in onderzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo stelt de Commissie in haar evaluatie van de wet. De toekomstige richtlijnen over het gebruik van persoonsgegevens in onderzoek moeten bijdragen aan een meer geharmoniseerde aanpak binnen de EU. De Commissie voorziet de European Data Protection Board daarom van een aantal vragen en een analyse van concrete scenario’s die het ontving van de onderzoeksgemeenschap. Voor het opstellen van de gedragscodes heeft de Commissie een niet nader genoemd bedrag vrijgemaakt. Verder wil de Commissie verkennen hoe onderzoekers gebruik kunnen maken van publieke databases in overeenstemming met de AVG, zoals beschreven in de Europese datastrategie.

Meer afstemming tussen lidstaten  

Ook pleit de Commissie voor meer afstemming tussen lidstaten over het verwerken van onderzoeksdata. Op die manier hoopt de Commissie het verschil tussen de nationale regels voor de verwerking van persoonsgegevens in onderzoek te verkleinen. Op dit moment maken lidstaten bijvoorbeeld verschillende uitzonderingen voor het gebruik van onderzoeks- en gezondheidsdata. De beoogde richtlijnen moeten hier bovendien uitkomst bieden.

Context

De AVG trad in mei 2018 in werking. Na twee jaar toont het evaluatierapport dat een groot deel van de doelstellingen van de wet zijn behaald. Zo wordt er onder andere gewezen op de rechten die de wet burgers biedt en de rol die de AVG heeft gespeeld in het ondersteunen van digitale oplossingen tijdens de coronacrisis. Meer dan de helft van de Europeanen is inmiddels bekend met de wet. Toch bestaan er nog steeds verschillen tussen lidstaten in implementatie en pleit de Commissie voor meer afstemming tussen lidstaten. Vooral op onderzoeksgebied zijn er grote verschillen, zo concludeerde de Europese toezichthouder in januari.