De Commissie is benieuwd naar uw mening over overeenkomsten voor technologieoverdracht. In een consultatie vraagt ze om feedback over de Verordening en hoe de bijbehorende richtsnoeren in de praktijk werken. In het voorjaar volgt een gedetailleerde consultatie over de regels, die een uitzondering vormen op de Europese staatssteunregels. U kunt tot en met 23 december reageren.


Commissie vraagt uw mening over overeenkomsten voor technologieoverdracht

Commissie vraagt om input over de TTBER

De Commissie is benieuwd naar uw mening over de Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER, ook wel groepsvrijstellingsverordening voor technologieoverdracht). Deze Verordening laat uitzonderingen op Europese staatssteunregels toe in het geval van technologieoverdracht. In een consultatie verzoekt de Commissie alle organisaties die te maken hebben met de TTBER om te evalueren hoe de Verordening en de bijbehorende richtsnoeren in de praktijk werken. Deze feedback zal de Commissie helpen beslissen of zij de Verordening moet laten vallen, verlengen, of herzien. U heeft tot en met 23 december om te reageren. Daarna worden de resultaten meegenomen in een grote consultatie in het voorjaar van 2023 en een workshop in het vierde kwartaal van 2023.

Context

Via de TTBER kan een partij een andere partij machtigen om bepaalde industriële-eigendomsrechten te gebruiken voor de productie van goederen of diensten. Goede voorbeelden hiervan zijn octrooien, ontwerprechten en auteursrechten voor software. De TTBER is deel van de General Block Exemption Regulation (GBER), die lidstaten voorwaardelijk vrijstelt van de verplichting om de Commissie toestemming te vragen voor het bieden van staatssteun aan onderzoeksprojecten. De GBER is in 2021 herzien, waardoor overheden zowel nationale fondsen als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF+) kunnen inzetten om onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe te financieren.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.