De Commissie vraagt uw mening over een nieuw Europees kader voor dwanglicenties voor octrooien. Houders van intellectuele eigendomsrechten, evenals gebruikers van beschermde technologieën, onderzoekscentra, non-profitorganisaties en overheidsfunctionarissen worden gevraagd input te leveren. Reageren kan tot en met 29 april. 


Commissie vraagt input voor nieuw kader dwanglicenties octrooien

EU-octrooirecht: versnipperd en beperkt

De Commissie vraagt advies voor een nieuw Europees kader voor dwanglicenties voor octrooien. Zij vraagt hiervoor naar de mening van houders en gebruikers van intellectuele eigendomsrechten voor beschermde technologieën, onderzoekscentra, non-profitorganisaties en overheidsfunctionarissen. Het nieuwe wetgevingskader moet onder meer leiden tot efficiëntere verlening van dwanglicenties in de EU in tijden van crisis. Daarnaast moet het zorgen voor minder fragmentatie en betere coördinatie van mechanismen voor dwanglicenties binnen de EU. 

Context

In 2020 publiceerde de Commissie een Actieplan voor Intellectueel Eigendom. Daarin benadrukte zij de noodzakelijkheid van doeltreffende systemen voor de afgifte van dwanglicenties. Op dit moment is het EU-octrooirecht beperkt en versnipperd, stelt de Commissie. Dit terwijl het strategisch belang van octrooien voor het octrooisysteem binnen onder andere de gelijktijdige groene en digitale transitie enorm groot is. Het EU-octrooirecht is daarom aan vernieuwing toe. In 2021 verzocht het Parlement in een resolutie de Commissie te kijken naar de mogelijkheden voor een meer doeltreffend en gecoördineerd beleid van dwanglicenties binnen de EU. In het kader van het Actieplan voor Intellectueel Eigendom vroeg de Commissie eerder dit jaar om input voor een nieuw licentiekader voor standaard-essentiële octrooien.