De Europese Commissie wil de valorisatie van corona-onderzoek verbeteren. Een nieuw manifest bepleit een meer flexibele toegang tot onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en intellectueel eigendom zolang de coronacrisis voortduurt. Onderzoeksinstellingen en -financiers worden opgeroepen om het manifest te ondertekenen en toe te passen.

Commissie pleit voor open toegang tot corona-onderzoek

Toegang tot resultaten, gegevens en IP

De Europese Commissie pleit voor betere toegang tot corona-onderzoek. Volgens de Commissie kunnen we de coronacrisis alleen overwinnen als onderzoekers snel hun onderzoeksresultaten kunnen valoriseren. Daarom bepleit de Commissie in het manifest 'Maximising the accessibility of COVID-19 research results' drie principes voor de omgang met onderzoeksresultaten:

  1. Onderzoeksresultaten moeten publiekelijk beschikbaar gesteld worden, bijvoorbeeld op het platform met alle resultaten uit Horizon 2020.
  2. Publicaties en onderzoeksgegevens moeten open access gepubliceerd worden volgens de FAIR-principes. Voor onderzoeksgegevens stelt de Commissie het European COVID-19 Data Platform beschikbaar.
  3. Intellectueel eigendom dat voortkomt uit corona-onderzoek moet voorlopig royaltyvrij zijn, zodat men de resultaten gemakkelijker kan toepassen.
De Commissie roept alle onderzoeksinstellingen en -financiers op om het manifest te onderschrijven en de drie principes toe te passen. Dat moet op vrijwillige basis gebeuren, want het manifest is juridisch niet bindend.

Context

Als antwoord op de coronacrisis spraken Europese onderzoeksministers en de Commissie af om de uitwisseling van corona-onderzoek te versnellen. Het European COVID-19 Data Platform is daar een voorbeeld van. Met dit manifest wil de Commissie de valorisatie van onderzoeksresultaten een extra zetje geven. De drie principes gelden tot een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangekondigd dat het coronavirus niet langer een "Public Health Emergency of International Concern" is, maar niet later dan 1 januari 2022.