ERAC: standaard FAIR en open beleid voor alle onderzoeksresultaten

21 december 2018

Alle onderzoeksresultaten, inclusief publiek gefinancierde, moeten standaard direct worden geopenbaard en voldoen aan de FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principes. Dit blijkt uit een rapport van de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee, waarin aanbevelingen worden gegeven voor Open Science. Ook adviseert de werkgroep om copyrightregels toe te passen op Open Science en om het beoordelingskader voor onderzoeksresultaten aan te passen.

FAIR en open onderzoeksresultaten

Alle onderzoeksresultaten, inclusief publiek gefinancierde, moeten standaard direct worden geopenbaard en voldoen aan de FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principes. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Innovation van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een rapport waarin zij aanbevelingen geeft voor Open Science. Door het standaard openbaren van onderzoeksresultaten wordt de kwaliteit van onderzoek verbeterd, neemt de impact van hoogstaand onderzoek toe en kunnen onderzoekers, bedrijven, burgers en de maatschappij profiteren van toenemende innovatie. Opt-outs moeten hierbij toegestaan worden voor privacy of veiligheidsredenen.

Copyright en beloningssysteem voor onderzoekers

Een andere prioriteit is om Open Science te stimuleren en te beschermen door de toepassing van Europese copyrightregels. De werkgroep stelt voor om het autersrecht bij de onderzoeker te laten. Hierbij moet een balans gevonden worden tussen copyrightregels en het stimuleren van Open Science. Daarnaast adviseert de werkgroep om het beoordelingskader voor onderzoeksresultaten, evaluatiesystemen en de beloning voor onderzoekers aan te passen. De werkgroep vindt dat er meer stimulansen moeten zijn om prestigieuze en kwalitatieve samenwerkingen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het visualiseren van onderzoeksresultaten en het belonen van het gebruik van onderzoeksresultaten.

Context

Het rapport dat de ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation heeft gepubliceerd dient als advies voor de Commissie, het Parlement en de Raad. Het advies bevat in totaal negen aanbevelingen om de huidige situatie te veranderen. De aanbevelingen zullen eerst worden beoordeeld door de andere werkgroepen van ERAC. Veel aanbevelingen zijn in lijn met het Plan S, bijvoorbeeld door het bepleiten van direct openlijk beschikbaar maken van publicaties.

Meer informatie

Publicatie ERAC: Recommendations by the ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation (SWG OSI) on open science and innovation
Artikel Neth-ER: Lancering van de European Open Science Cloud is een feit
Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020
Artikel Neth-ER: Robert-Jan Smits in top 10 van wetenschappelijk tijdschrift Nature

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Wetenschapsevaluatie moet veranderen om Open Science te bevorderen

Het huidige evaluatiesysteem voor wetenschappelijk onderzoek schiet tekort, volgens een groep van experts over Open Science. De publicatie en communicatie van wetenschap moet opener en eerlijker...

Lees meer

China en African Academy of Sciences spreken steun uit voor Plan S

China heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness...

Lees meer

Het Oostenrijks voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Robert-Jan Smits in top 10 van wetenschappelijk tijdschrift Nature

Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, staat in de Nature’s 10 van het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dit is...

Lees meer