De Commissie zoekt input van maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen over de toekomst van dual-use onderzoek. Aan de hand van een white paper en een consultatie wil de Commissie onderzoek naar dual-use technologieën beter stimuleren. Ze stelt drie opties voor: verder gaan gebaseerd op het huidige systeem, aanpassingen doen aan de opvolgers van Horizon Europe en het Europees Defensie Fonds (EDF), of het opstellen van een apart programma. Reageren op de consultatie kan tot en met 30 april.


Commissie opent consultatie over de toekomst van dual-use onderzoek

Meer onderzoek naar dual-use technologieën

Er is een gebrek aan onderzoek naar technologieën met dual-use potentieel. Dit bevindt de Commissie in haar white Paper en de bijbehorende consultatie over het stimuleren van dual-use onderzoek en innovatie. De Commissie heeft drie opties bedacht om onderzoek en ontwikkeling (O&O) in dual-use technologieën te stimuleren. Deze opties wil ze evalueren door middel van de consultatie. Als eerste stelt de Commissie voor om voort te bouwen op het huidige systeem en hierbinnen verbeteringen toe te passen waar nodig. In de tweede optie stelt ze voor om de exclusieve focus op civiele toepassing van onderzoek op te heffen voor bepaalde delen bij de opvolgers van Horizon Europe en EDF. Als derde optie stelt de Commissie voor om een apart programma te creëren dat zich specifiek richt op dual-use onderzoek en innovatie. Ook vraagt de Commissie om input te geven over een mogelijke definitie en scope voor dual-use. U kunt tot 7 mei reageren.

Context

Het white paper en de consultatie maken onderdeel uit van een pakket met vijf nieuwe initiatieven om Europa’s economische veiligheid te versterken. In het white paper stelt de Commissie dat dual-use onderzoek onderbenut wordt binnen de huidige programma’s van Horizon Europe en EDF. Dit  ondanks dat dual-use technologieën, technologieën die zowel civiele als militaire toepassingen kunnen hebben, cruciaal zijn voor het concurrentievermogen van de EU.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.