Voor de interim evaluatie van Horizon 2020 is de Europese Commissie op zoek naar leden voor een High Level Group om te ondersteunen bij de interim evaluatie voor Horizon 2020. Deze expertgroep moet de Europese Commissie strategisch adviseren over de impact van Horizon 2020 en over het toekomstig Europees onderzoeksbeleid. De deadline voor aanmelding is 9 september 2016.


Commissie op zoek naar high level experts

Experts voor interim evaluatie Horizon 2020

De Europese Commissie is op zoek naar twaalf leden voor een High Level Group (HLG). Deze expertgroep moet de Europese Commissie strategisch adviseren over hoe de impact van de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's kan worden gemaximaliseerd en hoe het toekomstig Europees onderzoeksbeleid eruit zou kunnen zien. Het werk van de expertgroep moet uitmonden in een advies aan de Commissie, als onderdeel van de interim evaluatie van Horizon 2020. 

De expertgroep zal haar bevindingen onder andere baseren op:

  • de beschikbare resultaten van  de interim evaluatie van Horizon 2020;
  • de resultaten van een European foresight exercise over het toekomstige Europese onderzoeks- en innovatiebeleid;
  • een assessment van de economische rationale van publieke investeringen in onderzoek en innovatie en de verwachte impact op banen en groei.

Als voorbeeld van mogelijke leden geeft de Commissie aan te zoeken naar (oud-)ministers of hoge ambtenaren, high level bestuurders van universiteiten en onderzoeksinstellingen of directeuren uit de private sector.

De HLG zal in januari 2017 starten en eind juni 2017 het evaluatierapport afronden en aan de Commissie aanbieden. De Commissie zal in mei 2017 hun Staff Working Document over de evaluatie publiceren en in oktober 2017 zal de Commissie een mededeling presenteren.

Procedure

De deadline voor de Call for expression of interest for members of the High Level Group is 9 september 2016. Om in aanmerking te komen moet men zich registeren bij de database van Europese O&I-experts, een mail sturen als bevestiging van deelname en een enquête invullen.