Voor het einde van 2017 vindt er een interim evaluatie plaats van Horizon 2020, maar de voorbereidingen hiervan zijn nu al in volle gang. In deze factsheet leest u over de impact, omvang, focus en tijdlijn van deze evaluatie.

Factsheet: interim evaluatie Horizon 2020

Voor het einde van 2017 vindt er een interim evaluatie plaats van Horizon 2020, maar de voorbereidingen hiervan zijn nu al in volle gang. In deze factsheet leest u over de impact, omvang, focus en tijdlijn van deze evaluatie. Let op: deze factsheet is gepubliceerd in juni 2016. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen middels onze dossiers KP9 en Horizon 2020

Impact van de evaluatie

De uitkomsten van de evaluatie zullen geen grote wijzigingen voor Horizon 2020 meebrengen, maar zijn vooral belangrijk in de aanloop naar het negende kaderprogramma. Al wijst de verordening die Horizon 2020 opricht erop, dat de evaluatie wel effect kan hebben op de verdeling van het geld en prioriteiten binnen het programma (zie artikel 32).

Omvang van de evaluatie

De evaluatie is omvangrijk en zal op veel onderwerpen focussen. De evaluatie van het EIT en KP7 zal worden meegenomen. De ERC, Fast Track to Innovation en bestaande en nieuwe publiek-private samenwerkingen (incl. Joint Technology Initiatives) zullen ook geëvalueerd worden. Tenslotte zal ook de verordening voor het European Fund for Strategic Investments (EFSI) meegenomen worden.

Onderdeel van de evaluatie is een evaluatie van de financiering van Horizon 2020. Er zal verder in ieder geval gekeken worden naar de deelname van en simplificatie vanuit landen met goede onderzoekinfrastructuren of die gebruik maakten van full-cost in KP7. Daarnaast worden de boekhoudmethodes, aanvullende vergoeding voor personeel bij internationale samenwerking en informatie over de coördinatie van Horizon 2020 met nationale onderzoeks- en innovatieprogramma’s, incl. gezamenlijke programmering, meegenomen in de evaluatie.  


Focus van de evaluatie

De evaluatie zal zich in ieder geval richten op: de effecten van onderzoeksresultaten, mogelijkheden voor verdere simplificatie, de toegankelijkheid van financiering voor betrokkenen in alle regio’s en de particuliere sector, genderbalans, de toegevoegde waarde aan Europa (de Europa 2020-strategie), lange termijnimpact en synergie met andere fondsen, zoals de structuurfondsen.

Tijdlijn interim evaluatie

De Europese Commissie zal in oktober 2016 een publieke consultatie openen om input te verzamelen over de interim evaluation van Horizon 2020. Begin 2017 zal de high level group van start gaan, op basis van een intern onderzoek vanuit DG RTD wat daarvoor al gereed moet zijn. In juli 2017 wordt het rapport van de high level group gepubliceerd. In mei 2017 zal de Commissie hun Staff Working Document over de evaluatie publiceren en in oktober 2017 zal de Commissie een mededeling presenteren. In juni 2017 zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor belanghebbenden om het over de evaluatie te hebben. 

Tijdlijn KP9 en EIT

In 2017 zal er ook een publieke consultatie over KP9 gepubliceerd worden. Het voorstel voor KP9 wordt in 2018 verwacht. Aangaande de evaluatie van de EIT worden eind 2016 aanbevelingen verwacht van de high level group die is opgezet door de Europese Commissie.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Evaluation and fitness check roadmap Horizon 2020
Publicatie Europese Commissie: Regulation (EU) No 1291/2013 (establishing Horizon 2020)
Artikel Neth-ER: Evaluatie KP7 roept op tot strategische keuzes
Artikel Neth-ER: Uitkomsten consultatie versimpeling H2020
Artikel Neth-ER: Nederland scoort hoog in Horizon 2020 (Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2014)
Artikel Neth-ER: Grondige hervorming EIT nodig