Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en Erasmus+-uitwisselingen sluiten goed op elkaar aan, maar de samenwerking wordt nog niet vaak gevonden. Dat concludeert de Commissie in een verkenning van mogelijke synergieën tussen de MSCA in Horizon Europe en Erasmus+. Er is onder meer een rol weggelegd voor het European Universities Initiative, dat middelen uit beide programma's trekt.


Commissie: linken MSCA en Erasmus+ heeft veel potentie

Meer mobiliteit mogelijk

De Europese Commissie ziet veel potentiële voordelen in het linken van Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en Erasmus+. Helaas zijn onderzoekers die gebruik maken van MSCA zich vaak niet bewust van de mogelijkheden die beschikbaar zijn onder Erasmus+, dat gericht is op onderwijs, en andersom. Dat is zonde, stelt de Commissie in de nota ‘Synergies between the Marie Skłodowska-Curie Actions and Erasmus+ in the area of higher education’. Ongeveer 70 procent van de MSCA-begunstigden zijn namelijk instellingen voor hoger onderwijs en hebben daarom toegang tot andere Europese financieringsbronnen gericht op het hoger onderwijs, zoals Erasmus+. Een mogelijke synergie is gericht op het ontwikkelen van creatief en kritisch denkvermogen door Erasmus+-studenten te laten samenwerken met MSCA-onderzoekers. Een andere optie vormen de gezamenlijke masterprogramma’s onder Erasmus Mundus: de netwerken en ervaring die zijn opgedaan met deze studieprogramma's kunnen worden gebruikt als springplank voor het opzetten van doctoraatsprogramma's in het kader van MSCA Doctoral Networks en COFUNDs. Ook Europese Universiteiten kunnen de MSCA gebruiken voor gezamenlijke programma’s. Verder gaat de Commissie in op mobiliteitsprojecten, capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs en verschillende partnerschappen, zoals beschreven in het rapport.

Context

De nota is een uitwerking van de Europese plannen voor de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimtes. Beide beleidskaders zijn onder meer gericht op de transformatie van het hoger onderwijs, waaronder door verbeterde synergieën tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Neth-ER bepleitte in 2019 ook voor het creëren van synergiën tussen MSCA- en Erasmus+-financiering. Zowel Erasmus+ als MSCA bieden kansen voor mobiliteit, opleiding en carrièreontwikkeling van studenten en onderzoekers. Ze financieren de ontwikkeling van nieuwe studie- en onderzoeksprogramma's en dragen bij aan de het opzetten van samenwerkingsprojecten voor uitwisselingen. De Commissie is voornemens een gelijksoortige notitie op te leveren over synergiën tussen MSCA en European Institute of Innovation & Technology financiering.