De Commissie heeft de expertgroep voor de evaluatie van Horizon Europe bekend gemaakt. Een van de vijftien geselecteerde experts is de Nederlandse Annelien Bredenoord. De groep zal de Commissie ondersteunen met het opstellen van de interim- en eindevaluaties van het onderzoeksprogramma. Deze evaluatie legt de basis voor het ontwikkelen van het Horizon Europe programma voor 2028. De groep van vijftien experts zal elkaar maandelijks ontmoeten.


Commissie kiest één Nederlander voor expertgroep Horizon evaluatie

Expertgroep officieel

De expertgroep voor de tussentijdse evaluatie van Horizon Europe en de eindevaluatie van Horizon 2020 is officieel bekend gemaakt door de Commissie. Tot de selectie behoort één Nederlandse expert: Annelien Bredenoord, rector-magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De groep van vijftien experts zal de Commissie bijstaan in het evalueren van de Horizon programma’s en deze met deskundig advies aanvullen. Daarna levert ze op basis van de evaluaties suggesties voor de ontwikkeling van het toekomstige Horizon programma. De experts komen tussen januari en oktober 2024 maandelijks bijeen. Onder andere zullen ze een rapport opstellen over hoe de EU, door middel van het Horizon programma, waarde kan blijven leveren aan onderzoek & innovatie.

Diverse palet aan experts

Om de expertgroep te vormen zijn er van de 359 aanmeldingen in totaal vijftien geselecteerd. De experts zijn werkzaam op uiteenlopende gebieden binnen onderzoek en innovatie. Zo is Bredenoord professor van ethiek en is de voormalige Portugese minister voor onderzoek, Manuel Heitor, aangewezen als voorzitter van de groep. Ook zijn directeuren van innovatiebedrijven en voorzitters van onderzoeksinstituten van de partij.

Context

De interim-evaluatie van het huidige Horizon Europe programma en de eindevaluatie van het Horizon 2020 programma zullen in het derde kwartaal van 2024 verschijnen. De openbare consultatie hiervoor is in juni 2023 gesloten. Neth-ER licht haar mening omtrent Horizon verder toe in haar position paper verschenen in februari. Bij het selecteren van de expertgroep lag de nadruk op diversiteit en werd er gekeken naar een aantal criteria. Zo moesten de kandidaten internationale ervaring hebben binnen onderzoek en innovatie, deskundigheid op meerdere gebieden van Horizon Europe, expertise in de analyse van beleidskwesties en bekend zijn met beperkingen van juridische en financiële EU-competenties. Wat opviel was de eis “aantoonbare ervaring met klimaatdoelen van de EU” waar de kandidaten aan moesten voldoen.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.