De Commissie keurt tot 1,2 miljard euro aan staatssteun goed voor een nieuw megaproject op het gebied van cloud- en edge computing-technologieën. Als onderdeel van dit project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) worden negentien innovatieve projecten uitgevoerd, waarbij ook Nederlandse instellingen en bedrijven betrokken zijn. De innovatie uit IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS) gaat volgens de Commissie bijdragen aan de digitale en groene transities van de EU.


Commissie keurt nieuw IPCEI-project voor cloud edge en computing technologieën goed

IPCEI voor cloud en edge computing technologieën is uniek

De Commissie gaat akkoord met een bedrag van 1,2 miljard euro aan staatssteun voor een nieuw project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI). Het betreft de ontwikkeling van het eerste interoperabele Europese ecosysteem voor gegevensverwerking, oftewel het multi-provider cloud to edge continuüm. Het project IPCEI CIS wordt gezamenlijk gefinancierd door zeven lidstaten: Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen en Spanje. IPCEI CIS is het eerste Europese megaproject op het gebied van cloud en edge computing en is als het eerste interoperabele Europese netwerk voor gegevensverwerking uniek in zijn soort. Alle negentien projecten die deel uitmaken van IPCEI CIS richten zich op het ontwikkeling van baanbrekende technologieën en maken grote vooruitgang mogelijk op het gebied van data verwerking. De innovatie die IPCEI CIS teweegbrengt, zal volgens de Commissie bijdragen aan de digitale en groene transities in Europa.

Nederland goed vertegenwoordigd in langlopende IPCEI

Vanuit Nederland is er één directe deelnemer betrokken en zijn er ook twaalf indirecte partners binnen IPCEI CIS. De directe deelnemers zullen een aantal van de negentien innovatieve projecten uitvoeren en daarin nauw met elkaar samenwerken om innovatief onderzoek te doen naar cloud edge en computing technologieën. De Nederlandse directe deelnemer is Leaseweb Global, een bedrijf voor cloud computing en webdiensten. Drie van de Nederlandse indirecte partners zijn onder andere de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente. De indirecte partners kunnen met hun eigen projecten bijdragen aan IPCEI CIS, maar deze projecten worden niet als direct onderdeel van het IPCEI beschouwd. De onderzoeks-, ontwikkelings- en eerste industriële implementatiefasen van IPCEI CIS zullen tussen 2023 en 2031 lopen. Het eerste verwachte resultaat van het IPCEI zal een open-source referentie-infrastructuur zijn, die aan het einde van 2027 afgerond zal worden.

Context

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen. Wanneer particuliere initiatieven ter ondersteuning van baanbrekende innovatie niet tot stand zouden kunnen komen vanwege de aanzienlijke risico's, stellen de IPCEI-regels de lidstaten in staat om gezamenlijk deze belangrijke markttekortkomingen te verhelpen. De Commissie heeft IPCEI CIS beoordeeld in het licht van de EU-staatssteunregels. IPCEIs moeten aan strikte voorwaarden voldoen om overheidssteun te ontvangen. Naast het bijdragen aan gemeenschappelijke toekomstige doelstellingen moet er aangetoond worden dat de staatssteun niet ten koste gaat van eerlijke concurrentie. In 2022 en 2023 keurde de Commissie al twee andere IPCEIs op het gebied van waterstof goed, die bedragen van 5,4 miljard en 5,2 miljard euro bedroegen.

 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.