De Europese Commissie gaat als onderdeel van Horizon Europe een innovatieforum lanceren. Dit forum zal ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden bij elkaar brengen. Dit maakte de Commissie bekend tijdens de Research & Innovation Days. Het forum wordt onderdeel van de European Innovation Council en heeft als doel open discussies te stimuleren tussen belanghebbenden die normaal gesproken in verschillende onderdelen van de innovatieketen actief zijn.


Commissie gaat een Europees innovatieforum oprichten

Een Europees innovatieforum

Onder Horizon Europe zal een innovatieforum worden gelanceerd. Dit kondigde de Commissie aan tijdens een online sessie van de Research & Innovation Days (R&I Days). Het forum zal belanghebbenden als ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar brengen. De bedoeling is om open discussies te stimuleren tussen mensen die in verschillende delen van de innovatieketen werken. De discussies zullen zich onder andere moeten richten op het identificeren van acties die innovatie stimuleren, het creëren van gunstige voorwaarden, verbetering van regulering en het promoten van onderlinge verbinding tussen innovatieclusters. Hoe het forum er precies uit gaat zien wordt momenteel nog bezien.

Context

Vergeleken met Horizon 2020, zal Horizon Europe zich sterker gaan richten op innovatie. Onder Horizon 2020 werd een pilot geïntroduceerd voor een European Innovation Council (EIC), die volledig zal worden uitgerold onder Horizon Europe. De eerste resultaten van de EIC-pilot blijken positief, aldus de Commissie in een recent rapport. Verder liet Mariya Gabriel, commissaris voor onderzoek, innovatie, onderwijs, jeugd & sport, tijdens de R&I Days weten dat ze naar een Europese Innovatieruimte toe wil bewegen.

Volgens de industriestrategie eerder dit jaar zal er ook een industrial forum worden opgericht. Hierin zullen bedrijven, sociale partners, lidstaten en kennisinstellingen in gesprek gaan over risico's, kansen en behoeften van industriële eocsystemen.