De Commissie lanceert de Chips Joint Undertaking (Chips JU) als hoofdonderdeel van de Chips Act. Hiermee wil de Commissie haar visie voor een Europees ecosysteem voor halfgeleiders waarmaken en Europa's technologische leiderschap versterken. Zij maakt in de eerste pilot call 1,67 miljard euro vrij, waar men tot begin maart 2024 voorstellen voor kan indienen.


Chips Joint Undertaking gaat van start met pilot van 1,67 miljard euro

Een Europees ecosysteem voor halfgeleiders

De Commissie huldigt de Chips Joint Undertaking (Chips JU) in. Met de Chips JU wil de Commissie innovatieve technologieën voor halfgeleiders verder de Europese markt ophelpen. Dat moet Europa's technologische leiderschap en strategische autonomie versterken. Inclusief de bijdragen van de lidstaten moet tot 2030 het budget van de Chips JU tot 15,8 miljard euro oplopen. De Chips JU vervangt het partnerschap Key Digital Technologies Joint Undertaking en heeft vier hoofdtaken:

  • Precommerciële pilots opzetten en testen voor een Europees ecosysteem voor halfgeleiders;
  • Een cloud gebaseerd platform implementeren voor Europese ontwerpbedrijven;
  • De ontwikkeling van geavanceerde technologieën en technische capaciteiten voor kwantumchips ondersteunen;
  • Een netwerk van competentiecentra's opzetten en vaardighedenontwikkeling stimuleren.

Pilot en Europese Raad voor halfgeleiders

De Commissie lanceert tevens de eerste pilot van de CHIPS JU, waarvoor men 1,67 miljard euro vrijmaakt. Naar verwachting wordt het budget aangevuld met 3,3 miljard euro van de lidstaten en extra fondsen van private investeerders. De pilot richt zich op voorstellen op het gebied van: volledig verarmd silicium-op-isolator (FD-SOI), leading-edge nodes; heterogene systeemintegratie en montage en wide bandgap-halfgeleiders. Voorstellen indienen kan tot begin maart 2024. Daarnaast meldt de Commissie dat de eerste ontmoeting van de Europese Raad voor halfgeleiders heeft plaatsgevonden. Deze Raad adviseert de Commissie over de implementatie van de Chips Act en internationale samenwerking binnen de halfgeleidersector. Ook anticipeert zij op toekomstige chipcrises en eventuele verstoringen van de toeleveringsketens.

Context

De Chips JU valt onder het Chips for Europe-initiatief, een pilaar binnen de Chips Act. Deze Chips Act moet Europa voorbereiden op crises en verstoringen van de toeleveringsketens van halfgeleiders. Ook moet ze Europa minder afhankelijk van buitenlandse chipproducenten maken door de ontwerp- en productiecapaciteit in Europa versterken. Uiteindelijk moet het initiatief, via onderzoek naar en ontwikkeling van halfgeleiders, Europa’s technologische machtspositie versterken. Na onenigheden met de Commissie, gingen weliswaar het Europees Parlement en de Raad in april akkoord met de verordening. In februari pleitte het Parlement voor meer aandacht voor vaardighedentekorten in de Chips Act. De Raad pleitte in december 2022 uit voor de vrijwillige deelname aan samenwerkingsverbanden binnen de verordening en het blijvend financieren van andere samenwerkingsvormen buiten de wet om. Zowel het Parlement als de Raad uitten daarnaast hun onenigheid over de financiering vanuit programma's zoals Horizon Europe en Digital Europe. Nu is afgesproken dat de EU haar eigen bijdrage van 1,8 miljard naar 4,2 miljard euro verhoogt, in plaats van dit vanuit Horizon Europe te bekostigen. Horizon Europe en Digital Europe dragen daardoor respectievelijk 2,7 miljard euro en 1,5 miljard euro bij. Deze programma's krijgen geen extra financiering. Daarmee leidt de Chips Act dus vooral tot een verschuiving van budgetten.