Het Parlement heeft positie ingenomen over de Chips Act. Ten eerste richt het Parlement zich op het aanpakken van het tekort aan vaardigheden. Ten tweede wil het Parlement meer geld voor onderzoek en productie, waarbij er niet in het bestaande Horizon budget wordt gesneden. Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad.  


Chips Act: Parlement wil meer geld en aandacht voor vaardighedentekort

Regelgevend kader 

Het Parlement heeft haar standpunt over de Chips Act bepaald. De Chips Act bestaat ten eerste uit de Chips Joint Undertaking, gericht op capaciteitsopbouw, waarover het Parlement een resolutie heeft aangenomen. Daarnaast bestaat de Chips Act uit het regelgevend kader, dat zich richt op het versterken van het Europese ecosysteem voor chips en het vergroten van het wereldwijde marktaandeel. Het Parlement heeft binnen het regelgevend kader, waarover ook een resolutie werd aangenomen, de aandacht gelegd op het kennis- en vaardighedentekort. Het Parlement wil dit tekort aanpakken door middel van gerichte scholing onder meer via het netwerk van kenniscentra dat de Commissie wil oprichten. Verder benadrukken de Europarlementariërs het belang van het aantrekken van investeringen en internationale samenwerking met partners als de VS, Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Tot slot wil de Commissie een crisisresponsmechanisme opzetten, zodat ze noodmaatregelen kan uitvoeren in de toeleveringsketen mocht de situatie daar om vragen. Hierbij benadrukt het Parlement het belang van het in kaart brengen van de bevoorradingsketen van chips om mogelijke knelpunten op te sporen.

Chips Joint Undertaking

De Chips Joint Undertaking is een aanvulling op het regelgevend kader en zal de Joint Undertaking voor digitale sleuteltechnologieën, een partnerschap onder Horizon Europe, vervangen. Het Parlement benadrukt dat het budget niet ten koste van overige onderzoeks- en innovatieactiviteiten binnen Horizon mag gaan en benoemt daarom de noodzaak van nieuwe financiering. Binnen de Chips Joint Undertaking heeft het Parlement de focus gelegd op het opbouwen van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecapaciteit op het gebied van chips.

Context

In het voorstel van de Commissie is als doel gesteld om in 2030 een marktaandeel van 20 procent in de chipsindustrie te bereiken. Nu het Parlement haar positie heeft ingenomen is ze klaar voor de onderhandelingen met de Raad. De Raad heeft haar positie al kenbaar gemaakt. De Raad heeft zich onder andere uitgesproken tegen het verschuiven van financiering tussen Horizon Europe en Digital Europe, zonder te zeggen waar de Commissie het geld dan wel vandaan moet halen.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.