CESAER verwelkomt de aandacht die het Tsjechisch voorzitterschap schenkt aan synergieën en onderzoeksinfrastructuren. Toch ziet de universiteitenkoepel verbetering. CESAER roept op om de huidige inspanningen omtrent synergieën te versterken. Daarnaast benadrukt de koepel het belang van een passender concept van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren.


CESAER benadrukt belang van infrastructuren en synergieën in onderzoek en innovatie

Synergieën in onderzoeks- en innovatiefinanciering

Stimuleer synergieën door de huidige inspanningen te versterken. Dit stelt CESAER in een position paper. De koepel van technische universiteiten roept op om door te gaan met de inspanningen met betrekking tot de uitwisseling van informatie omtrent regels voor verschillende instrumenten. Verder worden lidstaten opgeroepen meer fondsen over te hevelen van ESIF naar Horizon Europe en ook Seal of Excellence-financieringsschema's moeten gangbare praktijk zijn in iedere lidstaat. Tenslotte dringt CESAER bij de Commissie aan om synergieën centraal te stellen in het ontwerp van de EU-financieringsprogramma's 2028-2035, voordat zij haar voorstellen aan de Raad en het Parlement aanbiedt.

Breder concept van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren 

Naast het belang van synergieën, is er een passender concept nodig voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren. Dit om de rol van infrastructuren bij het aanpakken van mondiale uitdagingen en de groene en digitale transitie te vergroten. Dit bepleit CESAER in een tweede position paper. CESAER adviseert een alomvattende en inclusieve benadering van infrastructuren te hanteren, de transitie naar Open Science te stimuleren en de toegang tot infrastructuren te verbeteren. Neth-ER organiseerde in januari 2022 een webinar over technologische infrastructuren. Hierin kwam naar voren dat internationale samenwerking essentieel is voor het succes van infrastructuren.

Context

Als voorzitter van de Raad van de EU leggen de Tsjechen sterk de nadruk op onderzoeksinfrastructuren en synergieën. De twee onderwerpen staan beiden op de agenda van de aankomende Raad Concurrentievermogen. Het versterken van onderzoeksinfrastructuren is een van de acties in de Europese onderzoeksruimte (ERA)- beleidsagenda 2022-2024. Het Tsjechisch voorzitterschap organiseerde in oktober twee conferenties over onderzoeksinfrastructuren. De League of European Research Universities (LERU) gaf vorige maand al haar mening over het belang van onderzoeksinfrastructuren. Wat betreft synergieën zijn er hernieuwde inspanningen op Europees niveau voor het stimuleren van synergieën in financieringsprogramma's voor onderzoek en innovatie. Zo namen de lidstaten de Prague Declaration on synergies aan, op een conferentie georganiseerd door het Tsjechisch voorzitterschap. Ook publiceerde de Commissie een leidraad voor synergieën tussen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Horizon 2020.  De Commissie helpt instellingen vaker bij het vinden van synergieën, zo stelde ze eerder de gids op voor de MSCA en EIT en de MSCA en Erasmus+.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.