Centres of Vocational Excellence excelleren door het sluiten van partnerschappen met belanghebbenden uit de regio. Dat is één van de getrokken conclusies uit het Mapping of Centres of Vocational Excellence rapport. Verder geeft het rapport aan dat beleid, financiering en coördinatie vanuit Brussel een toegevoegde waarde kan hebben voor de verdere ontwikkeling van Centres of Vocational Excellence.


Centres of Vocational Excellence onderscheiden zich door samenwerking met regio

Ontwikkelen door samenwerken  

Centres of Vocational Excellence (CoVE) onderscheiden zich door samen te werken met belanghebbenden uit de regio. Uit het Mapping of Centres of Vocational Excellence rapport blijkt dat alle betrokken partijen baat hebben bij samenwerking. Het systematisch bundelen van kennis zal volgens het rapport leiden tot duurzame, sociale en economische ontwikkeling. Verder onderscheiden CoVE’s zich door het betrekken van vertrouwelijke belanghebbenden bij het opzetten van duurzame financieringsmodellen. Het Katapult-netwerk is een Nederlands voorbeeld van een gemeenschap van CoVE's dat onderwijsinstituten in contact brengt met bedrijven, overheden en andere publieke instellingen. Op deze manier wil het Katapult-netwerk de samenhang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren, het life-long learning concept stimuleren en meer innovatieve capaciteit aan bedrijven leveren.

Toegevoegde waarde vanuit Brussel

Bovendien concludeert het rapport dat beleid, financiering en coördinatie vanuit Brussel een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de CoVE’s. Zo kan de EU een belangrijke rol spelen in het faciliteren van Europese CoVE platformen voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Bovendien kan de EU CoVE’s in contact brengen met externe belanghebbenden om zo de opwaartse convergentie van CoVE’s te stimuleren. Daarnaast kunnen Europese CoVE platformen een bijdragen leveren aan de oplossing van Europese vraagstukken en problemen.

Context

Centres of Vocational Excellence zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en publieke instellingen. De Commissie ziet toekomst in CoVE's, wat onder meer blijkt uit het extra budget dat is toegekend aan CoVE’s. Bovendien is er een nieuw concept bedacht omtrent transnationale CoVE's.  De Call  voor de tweede pilotfase voor CoVe's is inmiddels opengezet. U kunt een projectaanvraag indienen tot en met 20 februari 2020.