Science with and for Society geniet brede steun als aparte lijn in Horizon 2020. Dit blijkt uit een publieke consultatie van de Europese Commissie. De uitkomsten van de consultatie worden gebruikt als input voor het werkprogramma 2018-2020 voor Science with and for Society in Horizon 2020.


Brede steun Science with and for society

Brede steun

Volgens een groot deel van het onderzoeksveld moet Science with and for society (Swafs) een zelfstandige lijn blijven in zowel de laatste jaren van Horizon 2020 als het volgende kaderprogramma. Dit blijkt uit de resultaten van de publieke consultatie van de Europese Commissie over Swafs. Uit de consultatie kwam naar voren dat alle thema’s van Swafs blijvend aandacht nodig hebben volgens het veld. De thema’s zouden geïntegreerd moeten worden dwars door Horizon 2020. Ook de integratie van sociale en geesteswetenschappen, Responsible Research and Innovation, gendergelijkheid en klimaatverandering in Horizon 2020 zouden belangrijk zijn. Verder zouden de Swafs-activiteiten in de toekomst bij moeten dragen aan Open Science en een verbeterd begrip van wetenschap in de samenleving. Als laatste werden een aantal bestaande en opkomende uitdagingen voor de wetenschap als maatschappelijk instituut benoemd en welke elementen kunnen bijdragen om deze uitdagingen aan te gaan.

Input werkprogramma 2018-2020

De consultatie stond open van 11 april tot 4 juli. De inzichten van meer dan 6500 organisaties uit de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld zijn inbegrepen. De Commissie verwacht het werkprogramma in het derde kwartaal van 2017 af te hebben, zodat vanaf de herfst van 2017 de calls kunnen worden gepubliceerd.