De Europese Commissie roept geïnteresseerden en belanghebbenden op om middels een consultatie bij te dragen aan het nieuwe werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 Science with and for Society. De consultatie loopt tot en met 4 juli 2016.

Consultatie werkprogramma Science with and For Society geopend

De Europese Commissie roept geïnteresseerden en belanghebbenden op om middels een consultatie bij te dragen aan het nieuwe werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 Science with and for Society. De consultatie loopt tot en met 4 juli 2016.

De Europese Commissie wil met de nieuwe consultatie de verwachtingen van het werkveld voor het nieuwe werkprogramma voor Science with and for Society in kaart brengen. In haar enquête vraagt de Commissie naar uw mening over de doelstelling, omvang, strategie van het nieuwe werkprogramma alsook de verwachtte impact van het nieuwe werkprogramma. 

Science with and for Society is een belangrijk onderdeel van Horizon 2020 met als doel effectieve samenwerking tussen de wetenschap en de maatschappij te bewerkstelligen, nieuw wetenschappelijk talent rekruteren, en excellente wetenschap te koppelen aan  maatschappelijke betrokkenheid.

Tijdlijn
De consultatie is open tot en met 4 juli 2016. De bijdragen aan de consultatie zullen meegenomen worden in de voorbereiding van het nieuwe werkprogramma voor Horizon 2020 Science with and for Society, dat eind 2017 zal verschijnen.

Meer informatie
Persbericht EC: Public consultation on Horizon 2020 ‘Science with and for Society’ Work Programme 2018-2020