12 mei 2022

500 miljoen extra voor missies, ook Oekraïense onderzoekers kunnen rekenen op extra geld

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie verhoogt het budget van het Horizon Europa programma met 562 miljoen, waarvan 500 voor de missies. De wijzigingen in het budget behelzen ook de plannen voor het nieuwe MSCA4Ukraine initiatief binnen de Marie Skłodowska-Curie Acties. Voor onderzoekers die voorheen in Oekraïne werkzaam waren, maakt de Commissie namelijk 25 miljoen euro vrij.


500 miljoen extra voor missies, ook Oekraïense onderzoekers kunnen rekenen op extra geld

Wijzigingen werkprogramma Horizon Europa

De Commissie wijzigt het werkprogramma voor Horizon Europe 2021-2022. Om EU-missies verder te ondersteunen bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en meer digitale toekomst, stijgt het budget met bijna 562 miljoen euro. In totaal investeert de Commissie 126,2 miljoen euro in de Adaptation to Climate Change-missie en 118 miljoen euro in de missie Restore our Ocean and Waters om bij te dragen aan de versterking van de kustgebieden bij de Arctische en Atlantische oceaan en gebieden die zijn geraakt door klimaatveranderingen te herstellen. Verder investeert de Commissie 130 miljoen euro om de preventie van kanker te verbeteren, onderzoekscapaciteit van alomvattende kankerinfrastructuren te versterken en klinische proeven op te zetten voor kankerpatiënten. De missie A Soil Deal for Europe zal een budget van 95 miljoen euro krijgen om onder meer een nieuwe kennisbank binnen de missie op te zetten, de rol van bodembiodiversiteit in ecosysteemdiensten te onderzoeken en strategieën voor bodemsanering te ontwikkelen.

MSCA4Ukraine steunt Oekraïense onderzoekers

Daarnaast trekt de Commissie 25 miljoen uit voor het nieuwe MSCA4Ukraine initiatief binnen de Marie Skłodowska-Curie-Acties (MSCA). Dit geld is bestemd voor onderzoekers die voorheen in Oekraïne werkzaam waren. Het initiatief ondersteunt hen bij het voorzetten van hun werk in een academische of niet-academische organisatie binnen de EU. In een later stadium zal het MSCA4Ukraine hen ook helpen zich opnieuw in Oekraïne te vestigen en de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van het land op te bouwen. Maar liefst honderden Oekraïense wetenschappers kunnen daarnaast aanspraak maken op 1 miljoen euro in het kader van het “scientists help scientists” initiatief binnen het cluster gezondheid. Verder moedigt het MSCA4Ukraine initiatief de onderzoekswereld aan kansen te bieden aan onderzoekers uit Oekraïne. Bovendien specificeren de wijzigingen voor het werkprogramma van Horizon Europe dat rechtspersonen die gevestigd zijn in Rusland, Belarus of in niet door de regering gecontroleerde gebieden van Oekraïne, in geen enkele hoedanigheid deel mogen nemen aan Horizon Europe.

Context

De missies binnen Horizon Europe ondersteunen de EU in diverse plannen, zoals de Europese Green Deal, Europe fit for the Digital Age, Europe's Beating Cancer Plan, An economy that works for the people en het New European Bauhaus. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Commissie onmiddellijk gerichte acties ondernomen om onderzoekers uit Oekraïne te helpen. Zo presenteerde de Commissie eerder het nieuwe portaal ‘European Research Area For Ukraine’ (ERA4Ukraine) om informatie en ondersteunende diensten aan Oekraïense onderzoekers te bieden. Daarnaast gaat de Commissie geen nieuwe samenwerkingsprojecten aan met Russische entiteiten. In het licht van de oorlog in Oekraïne pleitten verscheidene onderwijs- en onderzoeksorganisaties en politici voor gestructureerd EU-beleid om onderzoekers in nood te ondersteunen. Inspireurope stelde in een recent rapport dat Europa tekortschiet als het gaat om het ondersteunen van Oekraïense onderzoekers in nood.


Mede geschreven door Liza Bex.