40% van de voorstellen voor MSCA Individual Fellowship-beurzen is excellent, maar slechts een derde daarvan krijgt financiering. De rest is aangewezen op een Seal of Excellence om in hun thuisland geld los te peuteren. In Nederland biedt het Leids Universitair Medisch Centrum uitkomst.


2 op 3 excellente MSCA-voorstellen niet gefinancierd

40% van voorstellen is excellent

Van iedere 100 voorstellen voor een MSCA Individual Fellowship-beurs zijn er 40 excellent. Dat betekent dat ze een beoordeling van 85% of hoger ontvangen. Helaas biedt een hoge score geen garantie op financiering: slechts één op de drie excellente voorstellen kan op steun rekenen. Dat blijkt uit de toekenning van Seals of Excellence voor de voorstellen uit 2020. In 2020 vroeg een recordaantal van meer dan 11,300 onderzoekers een Individual Fellowship-beurs aan. 4,515 onderzoekers kregen de beoordeling ‘excellent’, zo’n 40%, maar slechts 1,630 onderzoekers ontvingen daadwerkelijk een beurs. De overige 2,885 onderzoekers ontvangen van de Commissie nu het keurmerk “Seal of Excellence”, waarmee zij in hun thuisland alsnog financiering kunnen aanvragen, bijvoorbeeld uit nationale of andere Europese middelen. Twaalf landen maken dit op enige manier mogelijk. In Nederland ondersteunt enkel het Leids Universitair Medisch Centrum uit eigen zak onderzoekers met een Seal of Excellence. In Vlaanderen maakt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek bijvoorbeeld geld beschikbaar.

Context

Een Seal of Excellence wordt toegekend aan projecten die excellent beoordeeld worden, maar waar geen budget meer voor is. Onder Horizon Europe mogen lidstaten 5% van hun middelen uit de Europese structuurfondsen overhevelen om Horizon Europe-projecten met een Seal of Excellence te ondersteunen. De Commissie ziet de Seal of Excellence als een mogelijke oplossing voor het opkrikken van de deelname aan Horizon Europe door widening-landen, aangezien vooral landen in Oost- en Zuid-Europa veel geld ontvangen uit de structuurfondsen. Nationale en regionale overheden, maar ook individuele instellingen, kunnen hun eigen middelen aanwenden voor de excellente projecten.