De Commissie zet in een Raadsaanbeveling de eerste stappen om samenwerking op het gebied van duurzaam onderwijs te versterken. In een roadmap vraagt zij belanghebbenden om input op haar plannen voor groen onderwijs. Uw mening geven kan tot 11 mei.


Wat is volgens u groen onderwijs?

Gedeelde aanpak voor milieuduurzaamheid in het onderwijs

De Europese Commissie vraagt in een roadmap belanghebbenden om input op haar plannen voor gedeelde principes rondom duurzame ontwikkeling in het onderwijs. In een Raadsaanbeveling wil zij nationaal beleid voor groen onderwijs op elkaar afstemmen door middel van samenwerking tussen lidstaten en onderwijsinstellingen. Leven lang leren staat centraal en de Commissie wil lidstaten aansporen om milieuduurzaamheid te integreren in alle onderwijslagen, van primair tot beroeps- en volwassenenonderwijs, evenals formeel en informeel leren. Eenmaal aangenomen kunnen instellingen en lidstaten de inhoud van de Raadsaanbeveling op vrijwillige basis toepassen. Wat opvalt is dat de Commissie een instellingswijde aanpak voor duurzaam onderwijs wil bevorderen, maar geen nieuwe wetgeving voorstelt. U kunt tot 11 mei reageren op de plannen.

Context

De Raadsaanbeveling voor groen onderwijs brengt de Europese biodiversiteitsstrategie en de Europese Onderwijsruimte samen. De Commissie benoemt onderwijs als belangrijk component voor de groene transitie en de SDG’s. De roadmap gaat over de totstandkoming van de Raadsaanbeveling. In het tweede kwartaal van 2021 volgt een consultatie over de inhoud. Deze zal voor een periode van twaalf weken openstaan voor alle belanghebbenden, waaronder onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en onderzoekers. Naast de roadmap en de consultatie wil de Commissie haar voorstel vormen met behulp van gerichte consultaties met specifieke belanghebbenden. In januari startte de Commissie de Europese onderwijscoalitie voor klimaat.