Europese universiteitenkoepels, waaronder de Vereniging van Universiteiten (VSNU), pleiten voor versterkte samenwerking tussen de EU en Afrikaanse universiteiten. De Europese universiteiten vinden dat onderzoek een sleutelcomponent moet worden van het nieuwe strategische partnerschap met Afrika.


Universiteitenkoepels zetten in op EU-Afrika onderzoekssamenwerking

EU-Afrika samenwerking voor excellent onderzoek

Europese universiteitenkoepels committeren zich aan versterkte samenwerking met Afrikaanse universiteiten met het oog op het bevorderen van excellentie. Onder andere de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft de brief ondertekend. De Europese universiteiten vinden dat onderzoek een sleutelcomponent moet worden van het nieuwe strategische partnerschap met Afrika. Voorheen lag de focus van bilaterale samenwerking voornamelijk op de versterking van onderwijscapaciteit. De koepels vragen om Europese investeringen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten met Afrikaanse universiteiten, met name op gebieden als gezondheid, digitalisering en klimaatverandering. Nauwere samenwerking moet zorgen voor versterkte onderzoekscapaciteit en onderzoeksinfrastructuren van Afrikaanse universiteiten. Ook is het de bedoeling dat kansen voor academische loopbanen van Afrikaanse studenten worden verbeterd.

Context

De Commissie schenkt onder andere in de internationale onderzoeks- en innovatiestrategie prioriteit aan samenwerking met Afrika. In de eerste top tussen de EU en de Afrikaanse Unie van juli 2020 waren onderzoeksmobiliteit en technische vaardigheden de grootste aandachtspunten. De Raad zette in oktober tijdens een vergadering over onder meer EU-Afrika relaties de ontwikkeling van de Afrikaanse digitale kenniseconomie hoog op de agenda.