24 februari 2022

Studentenbonden herhalen: ‘Virtuele uitwisseling kan fysieke uitwisseling niet vervangen’

Bram Ruber

Bram Ruber

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Een virtuele uitwisseling kan niet dezelfde voordelen teweeg brengen als een fysieke uitwisseling. Bovendien is ‘virtuele mobiliteit’ een misleidende term. Wel moet er worden gekeken naar de mogelijkheden van blended learning. Dit adviseren het Erasmus Student Network en de European Students’ Union aan de Commissie.


Studentenbonden herhalen: ‘Virtuele uitwisseling kan fysieke uitwisseling niet vervangen’

Culturele ervaring is essentieel aspect van uitwisseling

Virtuele uitwisselingen bieden geen alternatief om de ervaringen van een fysieke uitwisseling te ervaren. Face-to-face interactie, het dagelijkse leven in een ander land en eigen culturele waarnemingen zijn cruciale aspecten van een uitwisseling die bij een virtuele versie niet aan bod komen. Dat stellen het Erasmus Student Network (ESN) en de European Students’ Union (ESU) in hun position paper ‘Bringing the student perspective to the debate on mobility, virtual exchange & blended learning’. De ESU en het ESN wijzen de Commissie er daarnaast op dat het Erasmus+ programma op dit moment te weinig studenten de mogelijkheid biedt om op een fysieke uitwisseling te gaan, terwijl dit veel voordelen biedt. De studentenbonden pleiten zelfs voor een recht op fysieke uitwisseling voor alle Europese studenten. Tenslotte willen de bonden af van de term ‘virtuele mobiliteit’, omdat mobiliteit volgens hun per definitie fysiek is. Liever spreken de bonden van virtuele uitwisselingen.

Blended learning als oplossing

Blended learning kan een positieve toevoeging aan Erasmus+ zijn, mits het juist wordt toegepast, stellen ESN en ESU. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft deze vorm van uitwisseling, waarbij fysieke en virtuele activiteiten worden afgewisseld, een vlucht genomen. Volgens de groepen kan blended learning een positieve toevoeging zijn aan een uitwisselingservaring als het programma tot in detail wordt voorbereid. Zo kunnen instellingen blended learning inzetten als introductie voor studenten in hun eerste studiejaren, ter voorbereiding op fysieke uitwisseling later in hun studie. Daarnaast waarschuwen de studentenbonden voor perverse financiële prikkels. Instellingen zouden vaak naar blended learning grijpen als fysieke uitwisseling te duur wordt. Ook bestaat het risico dat fysieke mobiliteit enkel bereikbaar blijft voor studenten die dat zelf kunnen bekostigen.

Context

Inclusiviteit en diversiteit binnen Erasmus+ staat hoog op de agenda van de Commissie en het Parlement, maar een aanpak is gehinderd door het budget en aanhoudende problemen rondom beurzen. Onlangs waarschuwde universiteitenkoepel The Guild dat de kwaliteit van Erasmus+ in gevaar komt als een financiële injectie uitblijft. Neth-ER organiseerde in samenwerking met ISO en LSVb een webinar rond inclusie en studentenmobiliteit.