Universiteiten ervaren grote problemen met de financiering van Erasmus+ uitwisselingen. Dat stelt de Europese universiteitskoepel The Guild in een statement. Oorzaken zijn onder meer het verkleinde budget in 2021 in combinatie met de vergrote drang van studenten naar buitenlands avontuur na twee jaar aan reisrestricties. De universiteitskoepel verwacht dat de problemen in 2022-2023 aan zullen houden en wil daarom dat er op zowel de korte als lange termijn oplossingen komen. Bijvoorbeeld door betere samenwerking tussen universiteiten, nationale (Erasmus+)agentschappen en de Commissie.


The Guild: Kwaliteit Erasmus+ in gevaar als adequate financiering uitblijft

Verhoogde ambities, maar verkleind budget  

In het eerste jaar van het nieuwe Erasmus+ (2021-2027) programma hebben Europese universiteiten moeite om de financiering van uitwisselingen rond te krijgen. Dat meldt The Guild. Dat komt doordat er minder budget in 2021 is dan in voorgaande jaren, terwijl de ambitie - en daardoor de werkdruk bij de uitvoering - groter is. In sommige landen ontvangt hierdoor tot wel 30% van de studenten geen financiering. Wat de situatie ook bemoeilijkt is een verhoogde interesse voor Erasmusbeurzen doordat er meer studenten naar het buitenland willen na twee jaar van reisbelemmeringen. Universiteiten proberen problemen op te vangen met overgebleven financiering uit voorgaande jaren. The Guild onderstreept echter dat dit slechts tijdelijke oplossingen zijn en verwacht dat de problemen groter worden, aangezien het budget voor 2022-2023 slechts minimaal groeit.

Oplossingen op de korte en lange termijn 

De universiteitenkoepel waarschuwt dat de kwaliteit en reputatie van het succesvolle Erasmus+ programma in gevaar komt als de problemen aanhouden. Daarom stelt The Guild enkele oplossingen voor. Op de korte termijn kunnen verhoogde nationale cofinanciering, meer administratieve flexibiliteit en ondersteuningsmechanismes hulp bieden. Maar op de lange termijn is het echt belangrijk dat er betere informatiekanalen tussen universiteiten, nationale agentschappen en universiteiten komen. The Guild verlangt vooral duidelijkere richtlijnen over de gevolgen van (budgettaire) veranderingen en ondersteuning bij de digitalisering van Erasmus+.

Context

De verdeling van beurzen in het Erasmus+ (2021-2027) programma levert al langere tijd problemen op. In 2021 was het totale bedrag van Erasmus+ beurzen 200 miljoen euro lager dan in de laatste jaren van het vorige Erasmus+ (2014-2020) programma. Dat heeft ermee te maken dat er doorgaans in de Europese werkprogramma’s de eerste jaren minder financiering beschikbaar is dan in de laatste jaren van de vorige programmaperiode. In het budgetakkoord voor 2022 beschikt Erasmus+ over 3,4 miljard euro, een verhoging van 700 miljoen ten opzichte van 2021. Erasmus+ moet volgens de Franse president Macron flink uitgebreid worden in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van Leven Lang Leren. Het huidige programma wordt als ambitieuzer gezien vanwege de Commissie haar plannen om Erasmus+ inclusiever en duurzamer te maken. The Guild vertegenwoordigt eenentwintig van Europa’s meest vooraanstaande onderzoekuniversiteiten uit zestien landen, waaronder de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.