Europese studenten en universiteiten pleiten voor meer inclusie, duurzaamheid en kwaliteitsborging in Erasmus+. Erasmus+ is weliswaar hard geraakt door COVID-19, maar de eerste twee jaren van het programma zijn veelbelovend, concluderen EUF, ESU en ESN.


Studenten geven elf aanbevelingen om Erasmus+ te verbeteren

Meer inclusief

Europese studenten en hogeronderwijsinstellingen willen Erasmus+ inclusiever en duurzamer maken en bovendien van een kwalitatief hoogwaardiger niveau voorzien. De European University Foundation, Erasmus Student Network en European Students Union bundelen hun ervaringen met de eerste twee jaren van het programma in een gezamenlijk statement. In totaal bundelen ze elf aanbevelingen die gericht zijn aan onderwijsinstellingen en Europese en nationale beleidsmakers. Zo moet de Commissie Erasmusbeurzen beter laten aansluiten bij de specifieke sociaaleconomische situatie van deelnemers. Ook moet Erasmus+ onder de noemer ‘Students at Risk’, beurzen optuigen voor deelnemers die hun land moeten ontvluchten.

Duurzaam reizen

De Europese studenten en hogeronderwijsinstellingen pleiten daarnaast voor het verruimen van het budget voor groen reizen tot 250 euro per persoon. Binnen het Erasmus+ programma moet duurzaam reizen meer regel dan uitzondering worden om op die manier ook bij te dragen aan de Green Deal ambities van de Commissie. De koepels willen daarom een interrailpas voor iedere deelnemer van het programma. Een digitale Europese studentenkaart kan volgens de studenten ook bijdragen aan groene mobiliteit.

Betere kwaliteit

Om de kwaliteit van Erasmus+ te verhogen pleiten de drie organisaties voor meer monitoring en evaluatie. Zo moeten in het buitenland behaalde studieresultaten sneller en vaker erkend worden. Daarnaast pleit het rapport voor automatische erkenning door Europese universiteitenallianties en dit vóór 2025 te voltooien. Ook financiering van intensieve taalcursussen kan de kwaliteit ten goede komen.

Context

De European University Foundation (EUF) vertegenwoordigt negentien openbare universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam. De European Students Union (ESU) is de vertegenwoordiger van studentenbelangenbehartigers uit veertig landen, waaronder ISO en LSVb. Het Erasmus Student Network (ESN) is een studentenorganisatie die actief is in Europa met als doel de ondersteuning en ontwikkeling van studentenuitwisseling. Met dit rapport nemen EUF, ESU en ESN een voorschot op de evaluatie van Erasmus+. Naar verwachting opent de Commissie deze zomer een consultatie over het programma, die twaalf weken open zal staan.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.