De Commissie opent de call for evidence over de eindevaluatie van Erasmus+ (2014-2020) en de interimevaluatie van Erasmus+ (2021-2027). Deze consultatie heeft als doel om de reikwijdte van de evaluaties en de aankomende consultatie in 2023 te bepalen. Het geven van feedback is mogelijk tot en met 12 september.


Call for evidence Erasmus+ 2014-2020 & 2021-2027 geopend

Help mee het Erasmusprogramma te evalueren

Het is mogelijk om feedback te geven op de call for evidence voor de aankomende evaluaties van het vorige Erasmus+ (2014-2020) en het huidige Erasmus+ (2021-20217)-programma. De feedback van deze call for evidence zal gebruikt worden om de uiteindelijke evaluaties vorm te geven. De focus van deze consultatie ligt nadrukkelijk nog niet op het evalueren van de inhoud van de onderwijsprogramma’s, maar op de evaluatiestrategie. De input wordt openbaar gepubliceerd. De deadline van de call for evidence is op 12 september 2022.

Definitieve evaluatie in 2023

De uiteindelijke consultatie voor de eind- en de interimevaluatie van het Europese onderwijsprogramma opent in het tweede kwartaal van 2023. Deze zal twaalf weken open staan. Het doel van die consultatie is om te evalueren of het programma naar behoren functioneert, met extra focus op de instrumenten ten behoeve van diversiteit en inclusie. Ook hoopt de Commissie lessen te trekken uit onvoorziene omstandigheden waar Erasmus+ mee te maken kreeg, zoals COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne.

Context

Deze call for evidence maakt deel uit van de Better Regulation regels van de Commissie. Dit houdt in dat geïnteresseerde partijen betrokken worden bij alle facetten van het consultatieproces. De publicatie van de definitieve evaluaties staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024. Ook de calls for evidence voor Horizon 2020 en Horizon Europe werden reeds gepubliceerd.