De uitgaven van de Commissie in 2018 waren in orde, maar het declareren van onderzoeksuitgaven moet eenvoudiger worden. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Ondanks versimpelingen sinds KP7 blijven berekeningen van personeelskosten in Horizon 2020 het onderdeel dat de meeste fouten bevat. Het Erasmus+ programma is over het geheel goed besteed, maar ook daar zijn enkele verbeterpunten.

Rekenkamer: kostendeclaraties blijven heikel punt Horizon 2020

Horizon-regels voor personeelskosten blijven lastig

Er blijven verbeteringen nodig om het declareren van kosten in Europese onderzoeksprojecten makkelijker te maken. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting in 2018. Vooral rekeningen betreffende personeelskosten van het mkb bevatten veel fouten en worden hoger gedeclareerd dan ze feitelijk zijn. Deze fouten kunnen grotendeels worden toegeschreven aan de complexere regelgeving voor het berekenen van declaraties van personeelskosten, waardoor het risico op fouten is gestegen. Hoewel de Commissie de financieringsregels ten opzichte van KP7 grotendeels heeft versimpeld, blijven personeelskosten een heikel punt. Onderzoeksprojecten lopen bovendien een groter risico dan andere programma’s, omdat hier vaker sprake is van declaraties in plaats van directe betalingen. Het geschatte foutenpercentage voor het gehele MFK-terrein komt neer op 2,0%, wat lager is dan de 4,2% in 2017

Aanbevelingen van de Rekenkamer

De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen voor het aankomende jaar. Ten eerste moeten er meer controles van kostendeclaraties van mkb’s en nieuwe deelnemers komen en moeten zij beter worden voorgelicht over de financieringsregels. Ten tweede moeten de regels voor de kostenberekeningen voor Horizon Europe eenvoudiger gemaakt worden én moet er kritisch gekeken worden naar mogelijk verbeteringen van het kostenberekeningsmechanisme voor grote onderzoeksinfrastructuren. Voor Erasmus+ is duidelijk geworden dat sommige nationale regels niet overeenkomen met Europese regelgeving en dat het subsidiebeheer door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) beter kan.  

Context

Elk jaar controleert de Rekenkamer de uitvoering van het Europees budget en doet zij aanbevelingen ter verbetering van knelpunten. In 2018 was het totale budget 156,7 miljard, waarvan 21,4 miljard naar concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid is gegaan (14% van het totaal) en hiervan 11,7 miljard naar onderzoek. Het foutenpercentage voor de gehele begroting wordt geschat op 2,6% in 2018, wat 0,1 procentpunt lager is dan in 2017.