Rekenkamer: fouten in declareren personeelskosten Horizon 2020

9 oktober 2018

Er worden nog veel fouten gemaakt bij het declareren van personeelskosten bij projecten die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020, ondanks het vereenvoudigen van de regels ten opzichte van KP7. Dit concludeert de Europese Rekenkamer in haar jaarverslagen over het begrotingsjaar 2017. Voor Erasmus+ heeft de Rekenkamer aanmerkingen op de controlesystemen. Wel is het foutenpercentage over de gehele EU-begroting flink gedaald ten opzichte van 2016.

Ingewikkelde declaratieregels

In de declaratie van personeelskosten voor Horizon 2020 worden nog veel fouten gemaakt. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer. Het foutenpercentage voor Horizon 2020 is 4,2%, één tiende hoger dan in 2016. De Rekenkamer erkent dat de financieringsregels voor Horizon 2020 eenvoudiger zijn dan voor KP7, maar voor personeelskosten is dit niet het geval. Deze zijn ingewikkeld en worden daardoor vaak verkeerd geïnterpreteerd en toegepast, waardoor verkeerd gedeclareerde kosten vergoed worden. De Rekenkamer raadt de Europese Commissie aan de declaratieregels voor personeelskosten verder te verduidelijken en de declaratiemethode te verbeteren.

Controle kan verbeterd

De Rekenkamer heeft ook aanmerkingen op het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele media en Cultuur (EACEA), dat verantwoordelijk is voor Erasmus+. Controles door onafhankelijke organen zijn niet altijd grondig genoeg en de documentatie hiervan was onvolledig. Vergelijkbare problemen zijn ook gevonden bij de nationale agentschappen voor Erasmus+. Wel is de Rekenkamer over het algemeen tevreden hoe EACEA voorgaande aanbevelingen heeft uitgevoerd.

Context

In het jaarverslag controleert de Europese Rekenkamer de implementatie van het EU-budget van 2017 en maakt suggesties over hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. In 2017 heeft de EU in totaal €137,4 miljard uitgegeven, wat neer komt op €270 per burger. Het foutenpercentage voor de gehele begroting schat de Europese Rekenkamer op 2,7%, tegenover 3,1% in 2016. De Rekenkamer baseert haar bevindingen op steekproefsgewijs onderzoek van geldtransacties in de EU.

Meer informatie

Publicatie Europese Rekenkamer: Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2017
Publicatie Europese Rekenkamer: De EU-controle in het kort – Presentatie van de Jaarverslagen 2017 van de Europese Rekenkamer
Persbericht Europese Rekenkamer: EU should not make promises if it cannot deliver, warn Auditors
Artikel Neth-ER: Minder fouten in betalingen H2020
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière

Ruim driekwart van de Erasmusstudenten vindt binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dit blijkt uit een studie van de Europese Commissie naar de impact van Erasmus+ op studenten. Ook zorgt het...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer