Rekenkamer: fouten in declareren personeelskosten Horizon 2020

9 oktober 2018

Er worden nog veel fouten gemaakt bij het declareren van personeelskosten bij projecten die gefinancierd worden vanuit Horizon 2020, ondanks het vereenvoudigen van de regels ten opzichte van KP7. Dit concludeert de Europese Rekenkamer in haar jaarverslagen over het begrotingsjaar 2017. Voor Erasmus+ heeft de Rekenkamer aanmerkingen op de controlesystemen. Wel is het foutenpercentage over de gehele EU-begroting flink gedaald ten opzichte van 2016.

Ingewikkelde declaratieregels

In de declaratie van personeelskosten voor Horizon 2020 worden nog veel fouten gemaakt. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer. Het foutenpercentage voor Horizon 2020 is 4,2%, één tiende hoger dan in 2016. De Rekenkamer erkent dat de financieringsregels voor Horizon 2020 eenvoudiger zijn dan voor KP7, maar voor personeelskosten is dit niet het geval. Deze zijn ingewikkeld en worden daardoor vaak verkeerd geïnterpreteerd en toegepast, waardoor verkeerd gedeclareerde kosten vergoed worden. De Rekenkamer raadt de Europese Commissie aan de declaratieregels voor personeelskosten verder te verduidelijken en de declaratiemethode te verbeteren.

Controle kan verbeterd

De Rekenkamer heeft ook aanmerkingen op het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele media en Cultuur (EACEA), dat verantwoordelijk is voor Erasmus+. Controles door onafhankelijke organen zijn niet altijd grondig genoeg en de documentatie hiervan was onvolledig. Vergelijkbare problemen zijn ook gevonden bij de nationale agentschappen voor Erasmus+. Wel is de Rekenkamer over het algemeen tevreden hoe EACEA voorgaande aanbevelingen heeft uitgevoerd.

Context

In het jaarverslag controleert de Europese Rekenkamer de implementatie van het EU-budget van 2017 en maakt suggesties over hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. In 2017 heeft de EU in totaal €137,4 miljard uitgegeven, wat neer komt op €270 per burger. Het foutenpercentage voor de gehele begroting schat de Europese Rekenkamer op 2,7%, tegenover 3,1% in 2016. De Rekenkamer baseert haar bevindingen op steekproefsgewijs onderzoek van geldtransacties in de EU.

Meer informatie

Publicatie Europese Rekenkamer: Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2017
Publicatie Europese Rekenkamer: De EU-controle in het kort – Presentatie van de Jaarverslagen 2017 van de Europese Rekenkamer
Persbericht Europese Rekenkamer: EU should not make promises if it cannot deliver, warn Auditors
Artikel Neth-ER: Minder fouten in betalingen H2020
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie presenteert nieuwe bio-economie strategie

De Commissie heeft een nieuwe bio-economie strategie gepresenteerd, waarin onderzoek en innovatie (O&I) een hoofdrol spelen. De strategie is gepubliceerd om de uitdagingen voor bio-economie aan...

Lees meer

Register now: Neth-ER annual international networking event 22 November

On 22 November 2018, Neth-ER is organising its annual international networking event in Brussels. This year’s theme is ‘Knowledge first: ambitions for the future of Europe’. Gert-Jan Koopman,...

Lees meer

EC opent nieuw portaal voor calls en tenders

De Europese Commissie heeft een nieuw online portaal voor financieringsaanvragen en tenders geopend. Hiermee kunnen financieringsaanvragen en tenders voor alle EU-programma’s en -beurzen op één plek...

Lees meer

Deelname EU-13 aan Horizon 2020 verbeterd

Het aantal aanmeldingen voor Horizon 2020 afkomstig uit EU-13 landen en de financiering die deze landen ontvangen is gestegen. Dat blijkt uit de eerste Monitoring Flash van de Europese Commissie,...

Lees meer