De Raad wil dat de EU intensiever gaat samenwerken met Latijns-Amerikaanse en Caribische landen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dat staat in de conclusies van de EU-CELAC top, die de Raad nu heeft bekrachtigd. De Raad noemt onder andere Europese Universiteiten, Erasmus+ en Marie Skłodowska-Curie Acties als manieren om die intensievere samenwerking te bereiken.


Raad wil sterkere samenwerking in onderzoek en onderwijs met Latijns-Amerika en Caraïben

Onderzoek- en onderwijssamenwerking  

De EU gaat intensiever samenwerken met Latijns-Amerikaanse en Caribische landen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dat staat in de onlangs bevestigde Raadsconclusies van de EU-CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) top die afgelopen zomer plaatsvond. De Raad wijst onder andere op de mogelijkheid voor mensen uit Latijns-Amerika en de Caraïben om deel te nemen aan het Erasmus+-programma en Marie Skłodowska-Curie Actions. Verder geeft de Raad aan dat universiteiten in CELAC-landen ook aansluiting kunnen zoeken bij Europese Universiteiten-allianties. Ten slotte willen ze samen blijven werken binnen het EU-CELAC Joint Initiative on Research and Innovation op onderwerpen als open access en versterking van de rol van onderzoekscentra.

Global Gateway en Digital Alliance

Naast onderzoek en onderwijs werden ook afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van de groene en digitale transitie. Zo gaan de regio’s samenwerken in het kader van de EU-LAC (Latin America and the Caribbean) Global Gateway Investment Agenda, die bij moet dragen aan samenwerking rond de twee transities. Voor een inclusieve en op rechten gebaseerde digitale transitie werken ze samen in de EU-LAC Digital Alliance. In de aangenomen conclusies geven de EU en de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen ook aan samen te willen optrekken bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), het bestrijden van georganiseerde misdaad en de strijd tegen klimaatverandering.

Context

De conclusies die de Raad nu heeft aangenomen stelde zij op naar aanleiding van de EU-CELAC top die plaatsvond op 17 en 18 juni 2023. Eerder publiceerde de Commissie al de New Agenda for Relations between the EU and Latin America and the Caribbean, waarin ze plannen voor een versterkt partnerschap presenteerde. In 2020 maakten de EU en CELAC ook al plannen voor versterkte samenwerking, onder meer op het gebied van innovatie.

Mede geschreven door Bas Morshuis.