De commissie van Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement wil dat Zwitserland weer toetreedt tot het Erasmus+ programma. CULT ziet wederzijdse voordelen voor beide partijen. Zo versterkt een onderwijspartnerschap tussen de EU en Zwitserland belangrijke Europese waarden zoals academische vrijheid en het recht op onderwijs.


Ook CULT ziet Zwitserland graag weer toetreden tot Erasmus+

Associatie Zwitserland tot Erasmus+

De commissie van Cultuur en Onderwijs (CULT) van het Europees Parlement (EP) ziet Zwitserland graag weer toetreden tot het Erasmus+ programma. Dat schrijft de commissie in een opinie gericht aan de Commissie van Buitenlandse Zaken van het EP. CULT schaart zich hiermee achter het standpunt van organisaties zoals de European Student Union, die pleiten voor een associatie van Zwitserland tot het Erasmus+ programma. Ook onderstreept CULT de voordelen die associatie heeft voor beide partijen. Via een stabiel, toekomstgericht partnerschap kunnen de partijen belangrijke Europese waarden zoals academische vrijheid en het recht op onderwijs versterken. Het nieuwe politieke momentum, op gang gebracht door het hervatten van de gesprekken tussen Zwitserland en de EU, bieden daarom een mogelijke kans voor een associatie van Zwitserland tot Erasmus+ in de nabije toekomst. De CULT commissie wil dat het Europese onderwijsprogramma openstaat voor zoveel mogelijk buurlanden van de EU, mede ten behoeve van de Europese Onderwijsruimte.  

Context

De CULT commissie houdt zich bezig met alle aspecten met betrekking tot cultuur en onderwijs binnen de EU. Zo is de commissie verantwoordelijk voor het Erasmus+ programma en schrijft zij hier geregeld opinies over. Door middel van een associatieverdrag kan een niet EU-land zoals Zwitserland deelnemen aan EU-programma’s zoals Erasmus+. Tot 2014 konden Zwitserse studenten deelnemen aan Erasmus+. De Zwitserse regering besloot deze regeling destijds echter niet te verlengen en vangt dit nu op met haar eigen mobiliteitsprogramma. In 2021 liepen de onderhandelingen over een samenwerkingsverdrag tussen Zwitserland en de EU stuk waardoor Zwitserland voorlopig ook is uitgesloten voor het Horizon Europe programma, tot ontsteltenis van de kennissector. Sindsdien is de relatie tussen de Europese Commissie en Zwitserland bemoeilijkt.