De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een bredere strategie voor digitale innovatie, rapporteert OESO. De visie en implementatie ervan varieert echter nog sterk. Zo ligt in Nederland een van de prioriteiten bij het breder toegankelijk maken van leermiddelen door middel van Open Access.

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

Belang van digitalisering zowel voor als na corona onbetwist  

De meeste OESO-landen hadden voor de uitbraak van de coronacrisis al een specifieke strategie voor digitalisering in het onderwijs of hadden deze geïntegreerd in een bredere strategie voor digitale innovatie. Zo meldt de OESO in haar rapport Digital Strategies in education across OECD countries. Hoewel de inhoud en implementatie van deze strategieën sterk verschilt per land, wordt hiermee volgens de OESO wel het belang van digitalisering in de sector bevestigd. De coronacrisis heeft echter een aantal duidelijke tekortkomingen aan het licht gebracht, en zal dan ook hoogstwaarschijnlijk leiden tot aangepaste of nieuwe strategieën. In de digitale transitie staat de onderwijssector volgens het rapport voor twee uitdagingen: naast het toepassen van digitale innovatie om onderwijs te bevorderen, moet ze studenten en docenten ondersteunen in het aanleren van digitale vaardigheden en hen voorbereiden op een gedigitaliseerde maatschappij.

Nederland in de kijker

Het rapport vestigt de aandacht op een aantal nationale initiatieven, waaronder de Nederlandse Digitaliseringsagenda. Als een van de weinige landen zet Nederland binnen haar ICT-strategie sterk in op de samenwerking tussen publieke en private instellingen. Ook stelt ze het breder toegankelijk maken van leermiddelen door middel van Open Access als een prioriteit. Hoewel er al veel open leermateriaal beschikbaar is, wordt dit vaak nog niet optimaal benut.

Context

Het document van het OESO-directoraat voor onderwijs identificeert de belangen van de OESO-landen in digitale innovatie in het onderwijs, door hun beleidsdocumenten over digitaal onderwijs te analyseren. Onderzoek voor het rapport is gedaan vóór de uitbraak van de coronacrisis en analyseert onder andere strategieën voor ICT-infrastructuren, data management en AI. De crisis heeft het belang van digitalisering nogmaals onderstreept.